Alain Boulle verwelkomt ons met een brede glimlach. 2019 bleek een boerenjaar voor Intermarché België, en de decemberverkoop bevestigde die positieve tendens. Een uitzonderlijke prestatie dus, die ook de jury van de Gondola Storecheck Personality Awards in het oog sprong.

Het panel besloot om het werk van de voorzitter van de Belgische keten te bekronen. Niet dat deze klinkende overwinning de betrokkene naar het hoofd is gestegen: de bekwame manager, die net als alle aangeslotenen in zijn groep ook een zelfstandig ondernemer is, houdt beide voeten stevig op de grond.

Vindt hij echter niet dat, gezien deze bekroning, er iets veranderd is in de blik van het métier op zijn keten?

Uiteraard! We hebben duidelijk meer marktaandeel, een parameter die door alle concurrenten in het oog gehouden wordt, en dat is geen toeval. Zo’n resultaat berust op een degelijke voorbereiding. Het vormt de concretisering van alle inspanningen die we de laatste drie à vier jaar gedaan hebben.

Het bevestigt alleszins dat jullie strategie juist zit...

In ieder geval heeft het gezorgd voor duidelijkheid tegenover de consument. De resultaten kunnen toegeschreven worden aan een samenloop van elementen. Drie tot vier jaar geleden stonden we in België voor een groot probleem. Er was maar één mogelijkheid: zelf ons lot in handen nemen. Ik had toen het geluk dat ik kon rekenen op een hecht team. De visie die we samen ontwikkelden werd volledig uitgerold. En nu plukken we daar de vruchten van.

Kan u daar cijfers op plakken?

Vandaag draaien we haast 600 miljoen euro omzet. De laatste drie jaar groeien we telkens met zo’n 7%. Dat is niet verwaarloosbaar in deze moeilijke markt waar een loodzware concurrentie heerst. We hebben niet de gewoonte om dat van de daken te schreeuwen, dat is nu eenmaal niet onze stijl. Er wordt ons soms zelfs verweten dat we zo discreet zijn. Onze partners-leveranciers hebben het echter goed begrepen, en dat is heel nuttig als je goede aankoopvoorwaarden wil bekomen. Ik zou er onmiddellijk de nadruk op willen leggen dat er ons nog veel te doen staat! We werken dus aan onze toekomst, met dezelfde ploeg en dezelfde methode. Door deze mooie resultaten hebben we ook meer middelen om dit te verwezenlijken.

Bent u niet bang dat uw strategie gevolgd gaat worden in deze concurrentiële markt?

We zijn niet bang voor copycats. Enkel ketens die een eigen werkwijze hanteren, die dan nog eens past in hun specifieke strategie, boeken succes. Vooral discounters doen het goed tegenwoordig. En dat is nu eenmaal de categorie tot dewelke we behoren, ook al zetten we met ons nieuwe concept ons versaanbod steeds meer in de kijker.

Het grote verschil tussen jullie en andere discounters, is echter dat uw structuur berust op zelfstandige uitbaters, in plaats van eigen winkels. Niet simpel, als u het ons vraagt.

Die afweging wordt door onze aangeslotenen gemaakt. Het is waar dat de kosten steeds hoger liggen en dat de marges worden aangetast door de steeds grotere concurrentie. Eens je resultaten boekt, neemt de zekerheid dat je goed bezig bent echter hand over hand toe. Het succes van ons beleid spoort kandidaat-ondernemers aan om toe te treden tot ons netwerk. Des te beter, want zij zijn de toekomst. Om dat nieuwe bloed te overtuigen, moet je het echter goed doen met je bestaande team. Als alles niet perfect draait, beschik je niet over de nodige argumenten om nieuwkomers te overtuigen.

Hoe denkt men in Frankrijk over die topresultaten van het Belgische team?

De groep is uiteraard in de wolken over deze evolutie. Ik kom heel goed overeen met Thierry Cotillard, de voorzitter van de foodafdeling. We wisselen vaak van gedachten over de visie en de processen, en natuurlijk ook over de economische troeven die een dergelijke koopkracht met zich meebrengt. Er is echter al lang geen sprake meer van een top-downbenadering. De Belgische aangeslotenen hebben er enkele jaren geleden voor gekozen om uit te gaan van hun eigen kracht, en de mouwen op te stropen. Die inspanning loont vandaag. Wat dan weer de aandacht heeft getrokken van de Franse Musketiers, die de lokale realiteit op hun beurt begrijpen en respecteren.

We zitten nog in de periode van de wensen en de goede voornemens. Wat mogen we jullie toewensen voor 2020?

Het vertrouwen is er, net als de wil om verder uit te breiden en ons winkelpark verder te transformeren. Die upgrade naar een nieuw concept heeft een positieve impact op onze resultaten, en het is dus niet meer dan logisch dat we ermee doorgaan. We moeten echter waakzaam blijven. De wereld verandert met rasse schreden, en we moeten ons voortdurend weten aan te passen. Doordat we nog niet al te groot zijn, hebben we op dat vlak nog enige beweegruimte. Ik verheug me er dus al op om samen met de mensen van het hele team vooruit te gaan en stap voor stap onze ambities en doelstellingen waar te maken. Naast de jury van de Gondola Storecheck Personality Awards, die mij deze eer heeft gegund, wil ik dan ook hen bedanken.