Ahold Delhaize heeft sterke resultaten neergezet in het eerste kwartaal van 2023. Hoewel de stakingen in België enige invloed hadden op de prestaties van de groep in Europa, werd dit gecompenseerd door sterke cijfers uit de VS.   

De netto-omzet van Ahold Delhaize bedroeg in het eerste kwartaal 21,6 miljard euro, een stijging van 6,3% bij constante wisselkoersen en 9,4% bij veranderende wisselkoersen. Die stijging is vooral te danken aan een like-for-like omzetgroei exclusief brandstof van 6,2% en, in mindere mate, aan wisselkoerseffecten. Tijdens het eerste trimester leverde Ahold Delhaize ook een sterke online prestatie, met een netto-omzetstijging van 5,9% (bij constante wisselkoersen), terwijl de online foodverkoop met 9,7% steeg. Hierdoor slaagde de retailer erin zijn aangepaste operationele winst met 4,2% te verhogen tot 864 miljoen euro, terwijl de onderliggende operationele marge 4% bedroeg. Daarnaast kocht Ahold Delhaize in het eerste kwartaal 7,2 miljoen aandelen in voor 205 miljoen euro. Hierdoor bevestigde Ahold Delhaize woensdag zijn vooruitzichten voor het volledige jaar 2023, inclusief een onderliggende operationele marge van 4% of meer.

Amerika: sterkste markt

Als we kijken naar de verschillende markten, zien we dat de netto-omzet van de groep in de Verenigde Staten afklokte op 13,5 miljard euro, een stijging van 5,7% bij constante wisselkoersen en 10,5% bij veranderende wisselkoersen. De like-for-like verkoop, exclusief brandstof, steeg met 6,2%. "Zonder weers- en kalenderschommelingen zou de vergelijkbare omzet in de VS 8,1% zijn geweest, wat de dynamiek van al onze Amerikaanse winkelketens blijft benadrukken", aldus Ahold Delhaize, die eraan toevoegt dat zijn Food Lion-keten stevige prestaties blijft neerzetten met zijn 42ste opeenvolgende kwartaal van positieve omzetgroei. Tot slot bedroeg de onderliggende operationele marge in de VS 4,8%, een stijging van 0,4 procentpunt (bij constante wisselkoersen). Cijfers die om van te dromen zijn aan deze kant van de oceaan, waar de netto-omzet 8,1 miljard bedroeg, een stijging van 7,2% tegen constante wisselkoersen en 7,5% tegen actuele wisselkoersen. De vergelijkbare omzet steeg met 6,1%, terwijl de onderliggende brutowinstmarge 2,8% bedroeg, een daling van 0,7 procentpunten.

Beperkte impact van stakingen in België

De groep schrijft deze daling toe aan de stijgende energiekosten, maar ook aan de stakingen die plaatsvonden bij Delhaize België. Die braken begin maart uit nadat de directie van het bedrijf zijn voornemen bekendmaakte om al zijn 128 geïntegreerde winkels in België te franchisen. Een strategische keuze waar het moederbedrijf nog steeds achterstaat, zo bevestigde Frans Muller, CEO van de groep: "Hoewel de inflatie in Europa in de dubbele cijfers blijft, nemen onze merken de juiste maatregelen om de lat op het gebied van concurrentievermogen steeds hoger te leggen en zo het relatieve marktaandeel op lange termijn te vergroten", aldus Frans Muller. "Hoewel sommige van deze maatregelen, zoals die van Delhaize België, veel moed vergen en op korte termijn storingen veroorzaken, ben ik ervan overtuigd dat deze maatregelen het succes van onze winkelketens op lange termijn zullen verzekeren, ten voordele van al onze stakeholders." Ahold Delhaize stelt verder dat “als er geen rekening wordt gehouden met de impact van de stakingen, de onderliggende operationele marge in Europa iets hoger was dan vorig jaar (en) de vergelijkbare omzet steeg met 7,7%”. Concreet hebben de stakingen in België zich dus maar voor 1,6 procentpunten laten voelen op de stijging van de vergelijkbare omzet in Europa, wat eerder verwaarloosbaar is.