AB InBev en 8 andere Belgische brouwers hebben samen met minister Schauvliege, Fevia Vlaanderen, de Belgische Brouwers en Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) de Green Deal Brouwers ondertekend. Daarmee engageren de brouwers zich om het watergebruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022.

Water, mout, hop en gist: dat zijn de 4 traditionele hoofdingrediënten van een lekker Belgisch biertje. Bij het volledige brouwproces wordt echter veel meer water verbruikt dan enkel het water dat in het bier terecht komt. De ondertekenaars van de Green Deel Brouwers engageren zich nu samen om dat waterverbruik te beperken. Bedoeling is om duurzamer te brouwen door met concrete initiatieven het waterverbruik per liter geproduceerd bier te verminderen tegen 2022.

Vlaams Minister Schauvliege ondertekent de deal voor de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen en de brouwerijen. AB InBev en 8 andere brouwerijen engageren zich in dit project.

Green Deal partnerships

De Green Deals zijn een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.

Engagement van AB InBev

Ook AB InBev richt zijn pijlers op schoon water. De brouwer heeft inmiddels heel wat maatregelen genomen. Schoner water is immers één van de streefdoelen die AB InBev begin dit jaar naar voor schoof. Onder het motto ‘meten is weten’ moet tegen 2025 in alle hoge risicogebieden de beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit op een meetbare manier verbeterd zijn.  

Daarnaast hecht de brouwer ook tijdens het brouwproces aan het duurzaam omgaan met water. Zo sprong AB InBev tijdens de extreme droogte afgelopen zomer de Leuvense groendienst bij. Concreet werd het gezuiverde afvalwater gratis ter beschikking gesteld voor het onderhoud van Leuvens’ openbare groen. Bij Stella Artois loopt bovendien de humanitaire campagne ‘Buy A Lady A Drink’, waar men via de verkoop van de typische Stella-glazen geld wil inzamelen voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. “Zonder water zou er geen brouwer zijn, dus als leidinggevend brouwer wil AB InBev zich inzetten voor een gezond waterbeheer”, verklaart AB InBev.