Volgens voorlopige cijfers is het aantal gewelddadige overvallen op grotere verkooppunten in 2009 bijna verdubbeld tegenover het jaar voordien. En voor het eerst dreigt het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vorig jaar op te lopen tot boven de 20.000. Het onveiligheidsgevoel bij winkeliers én klanten nam de voorbije maanden dus sterk toe, zeker in de traditionele probleemgebieden als Luik en Brussel. Daarom pleegde Fedis overleg met minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom. De handelsfederatie wil dat de negatieve spiraal van overvallen en winkeldiefstallen een halt wordt toegeroepen.

http://www.fedis.be/menu.asp?id=6857&lng=nl&niveau1=0&m=0