In 2014 werden er 16.482 winkeldiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 8% minder dan in 2013, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Ook het aantal gestolen producten en de totale waarde van de gestolen waar namen in 2014 met 13% af. 

Het aantal winkeldiefstallen nam in 2014 gevoelig af, zo leert de analyse. Bij de vzw Preventie & Veiligheid werden er vorig jaar 16.482 winkeldiefstallen geregistreerd, dat zijn er 8% minder dan in 2013, toen 17.963 feiten werden gerapporteerd. Ook het totaal aantal gestolen producten nam in 2014 af met 13%, van 51.629 producten in 2013 naar 44.864 producten in 2014. De totale waarde van alle gestolen producten kende eveneens een duik van 13% in 2014, namelijk van 722.000 euro in 2013 naar 629.000 euro in 2014. 

Droge voeding populair bij dievenQua gestolen producten vielen in 2014 vooral droge voeding (20%), parfumerie (15%), alcohol en sterke drank (12%), dameskleding (8%) en vers vlees (6%) op. Uit de cijfers van Preventie & Veiligheid blijkt verder dat het vooral de dertigers zijn die het meest stelen, zij vertegenwoordigen nagenoeg een kwart van alle winkeldieven. Twintigers stelen dan weer de duurste stukken. Er wordt het meest gestolen tussen 16u en 18 u, vrijdag is de populairste dag, de maand mei dan weer de derde populairste maand voor winkeldieven, voorgegaan door februari en januari. Opvallend nog: er werden veel meer winkeldiefstallen geregistreerd in Wallonië (49%) dan in Brussel (29%) en Vlaanderen (22%). 

Beter beveiligingNSZ schuift een aantal redenen naar voren om het afnemend aantal winkeldiefstallen te verklaren. De economische crisis is stilaan achter de rug is en de mogelijkheid om zelf goederen te verwerven neemt toe, waardoor de neiging of nood om bepaalde producten te stelen afneemt. Daarnaast is het zo dat winkeldiefstal in verschillende gerechtelijke arrondissementen bestraft wordt via snelrecht, waardoor de dader snel een gepaste straf krijgt. Dat snelrecht heeft een afschrikkend karakter op andere potentiële winkeldieven. Het dalend aantal winkeldiefstallen kan tot slot voor een stuk verklaard worden door het feit dat steeds meer ondernemingen en handelszaken zich efficiënt beveiligen tegen diefstal, overval, inbraak en ramkraak. Een goed beveiligde onderneming is immers geen aantrekkelijk target voor criminelen. 

"33x zoveel diefstallen"Toch plaatst NSZ ook een kanttekening bij deze dalende cijfers: deze studie gaat enkel uit van geregistreerde dieven die op het moment zelf bij de kraag worden gevat, terwijl een pak winkeldiefstallen pas achteraf wordt vastgesteld. Door de professionalisering van winkeldiefstal (onder meer het toenemend gebruik van diefstaldetectoren en toestellen die alarmen neutraliseren) wordt een pak diefstallen te laat ontdekt en bij gebrek aan dader niet aangegeven. Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen zou dus moeten vermenigvuldigd worden met 33 om het reële aantal te weten.