We hebben er in december al een gedetailleerd artikel aan gewijd: Carrefour heeft aan het communicatiebureau CPM de exclusiviteit op het terrein gegeven van zijn netwerk, inbegrepen voor rekening van derden. Deze beslissing brak bij een groot aantal agentschappen zuur op. Vandaag hebben we vernomen dat acht onder hen (Bananas, Demonstrate, Elite Promo, Europromotion, Field&Concept, Penelope, Promoplan en Step Sales) een vordering tot staking hebben ingesteld, dit om Carrefour te verplichten terug te komen op deze beslissing die ze discriminatoir vinden en bovendien een inbreuk op de vrije concurrentie.