Volgens een onderzoek uit 2019 van Mensura, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, over stress op het werk, zouden gemiddeld 55% van de werknemers hieronder gebukt gaan. Het gaat om de belangrijkste studie die hierover ooit in België gerealiseerd werd. Niet minder dan 28 000 werkers werden bevraagd. Wie zich wil wapenen tegen stress, moet daar immers eerst en vooral de oorzaken van begrijpen.

Stress en burn-outs lijken uit te groeien tot een wereldwijde pandemie, die zowel de gezondheid van de werknemers als die van de ondernemingen bedreigt. Wie deze plaag op een efficiënte manier wil bekampen, moet eerst en vooral weten te doorgronden hoe ze ontstaan is. Dit varieert uiteraard naargelang het beroep en de sector. Een overzicht.

  • De druk op het werk: Druk is de belangrijkste stressoorzaak die de werknemers aanhalen. Die druk wordt volgens hen steeds maar groter. Heel wat werknemers slagen er niet meer in om te voldoen aan de eisen wat betreft de tijd die ze hebben om hun taken te vervullen, omdat het werkritme gewoon te hoog ligt of omdat de werknemer op dat ogenblik niet de kracht heeft om deze naar behoren te volbrengen. Het verschil tussen de beschikbare tijd en de tijd die in realiteit nodig is om een taak tot een goed einde te brengen, speelt een cruciale rol wat werkdruk betreft. Veel werken onder hoge druk tijdens een korte periode zorgt niet meteen voor problemen. Wanneer er echter structurele eisen op dit gebied worden gesteld gedurende een lange periode, wordt het risico op stress en zelfs burn-out reëel.
  • De informatieflow: E-mails, cloud, drive, gedeelde bestanden, WhatsApp… We kunnen vandaag van overal werken, altijd, en soms met alleen de telefoon binnen handbereik. Die nieuwe technologieën zorgen natuurlijk voor rentabiliteit en productiviteit, maar brengen ook nadelen met zich mee. Zo bestaat onder meer het gevaar dat deze tools, die bedoeld zijn om ons het leven gemakkelijker te maken, ons integendeel helemaal in hun greep krijgen. Met alle gevolgen van dien. De overload aan informatie en het voortdurend bereikbaar moeten zijn, worden beschouwd als de tweede belangrijkste stressfactor op het werk. Een tekort aan informatie kan dan weer onzekerheid en opstandigheid veroorzaken, en zo leiden tot misverstanden en conflicten.
  • Gebrek aan duidelijkheid: Als de functie of de rol van de medewerker niet duidelijk genoeg bepaald is, kan dat leiden tot conflicten. Tegengestelde eisen, slecht afgelijnde procedures, gebrek aan eensgezindheid over de verantwoordelijkheden, arbitraire toewijzing van taken… Allemaal verschillende factoren waardoor de werknemer zich onzeker kan gaan voelen en dus last krijgen van stress.
  • De organisatie van het werk: Structurele veranderingen, onduidelijke procedures, ad-hocbeslissingen die worden opgelegd zonder uitleg… Als verschillende medewerkers van een team signalen van stress beginnen te vertonen, kan dat wijzen op een structureel probleem in de werkorganisatie.
  • Het werkkader: Wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met conflictueuze relaties, heeft dat een invloed op zijn welzijn op het werk. De sfeer, de dagelijkse contacten met de collega’s en bazen, de openheid van de persoonlijke contacten met de rechtstreekse chef of de leden van het managementteam, hebben een rechtstreekse impact op de werkstress.
  • De emotionele druk: In sommige gevallen wordt een job beleefd als emotioneel te zwaar omwille van specifieke elementen. Denk bijvoorbeeld aan rechtstreekse contacten met veeleisende en moeilijke klanten, een grote emotionele implicatie in sommige dossiers en ga zo maar door.
  • De work-lifebalans: Dit is een gevoelig onderwerp, omdat het vaak moeilijk is om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Denk echter na over de mogelijkheden die de bedrijven op dit gebied bieden, zoals deeltijds werken, tijdskrediet, ouderschapsverlof, telewerken… Praat erover om uit te vinden in welke mate deze mogelijkheden gecombineerd kunnen worden met het goed functioneren van de dienst.
  • Verandering: Belangrijke veranderingen in de beroeps- of privéomgeving maken deel uit van het leven. Ze stellen het aanpassingsvermogen van elk individu op de proef. Dat kan zich uiten door een verlies aan ankerpunten en de vrees voor het onbekende, faalangst en ga zo maar door.
  • Een onzekere toekomst: Groeiende onzekerheid en de angst om je job te verliezen kunnen een bijkomende impact hebben op de stress op het werk.

Stress op het werk brengt steeds meer problemen met zich mee. We zullen hier de komende weken dan ook zeker op terugkomen met andere onderwerpen en een aantal tips voor wie in deze situatie verzeild is geraakt.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier