Het aankoopgedrag van de Belgen is sterk veranderd door de coronacrisis. Maar liefst 30% van de Belgen wil na de crisis meer online blijven kopen. Daarnaast is 23% van plan om winkels die ze recent online ontdekt hebben, fysiek te gaan bezoeken. Dat constateerden de Thomas More Hogeschool en handelsfederatie Comeos.

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op onze samenleving, is wel het minste wat we kunnen zeggen. Maar ook het aankoopgedrag van de Belgen blijft niet ongeschonden, zo blijkt uit uit een bevraging van handelsfederatie Comeos en de Thomas More Hogeschool. Zij peilden tussen 30 april en 10 mei (nog voor de heropening van de non-foodwinkels) bij meer dan 3.000 consumenten naar de impact van de coronacrisis op hun aankoopgedrag. En wat blijkt? E-commerce is een pak populairder dan vroeger. 

Meer mensen kiezen voor e-commerce

“In alle leeftijdscategorieën en voor vrijwel alle productgroepen vinden we consumenten die voor het eerst online hebben gekocht”, stelt Comeos. Daarbij is de groep van first-time buyers het grootst bij de 60-plussers. Opvallend is dat 50% van de 61 tot 70-jarigen voor het eerst bloemen of planten online kocht. Een productcategorie die trouwens door alle leeftijden meer werd gekocht dan voor de crisis. 

Hoewel de non-foodwinkels hun deuren moesten sluiten, bleef 71% van de consumenten wel aankopen bij zijn of haar vertrouwde (online/offline) retailers. Daarnaast gaf 44% aan gericht te zoeken naar retailers met een fysieke winkel in België.

Opvallend: hoewel consumenten voor de coronacrisis erg gehecht waren aan snellere leveringen, kon 87% van de ondervraagden wel begrip opbrengen voor de langere levertermijnen tijdens de crisis.

60-plussers minder bang om kledij te passen

Wat met fysieke winkels? 54% van de consumenten heeft vertrouwen in de toegenomen hygiënemaatregelen die opgelegd worden in fysieke winkels. Nochtans geeft 42% van de consumenten wel aan dat ze liever geen schoenen of kledij passen in een winkel. Dat percentage ligt bij 60-plussers verbazend genoeg significant lager. In Wallonië ligt dit percentage dan weer hoger dan in Vlaanderen of Brussel. Tot slot geven Belgen ook de voorkeur aan lokale buurtwinkels, en proberen ze shoppingcentra te vermijden. 

Meer online shoppen in de toekomst

Maar hoe zit het met het postcoronatijdperk? Net meer dan de helft van de ondervraagden (52%) is ervan overtuigd dat onze manier van winkelen nooit meer wordt zoals voor corona. Bovendien geeft 29% onder hen aan nu over een kleiner budget te beschikken dan voor de crisis. 

Toch is er ook positief nieuws: zo wil maar liefst 30% ook in de toekomst meer online blijven kopen. 23% is dan weer van plan om winkels die ze in de afgelopen periode online ontdekt hebben, fysiek te gaan bezoeken. Leuk weetje: meer dan 7 op de 10 Belgen kennen retailers die tijdens de lockdown met online activiteiten zijn gestart. 

“De coronacrisis heeft een onmiddellijke en sterke invloed gehad op ons koopgedrag. Het is bijzonder boeiend om te kijken welke van deze gebruiken persistent aanwezig zullen blijven. Thomas More en Comeos zullen deze enquête in de toekomst daarom herhalen om te kijken of we in oude patronen zullen hervallen of we nieuwe gewoonten hebben aangeleerd”, verklaart Comeos.