Developed Records: 

Horsegate: Het vertouwen geschaad

Alleen wie als een kluizenaar op een verborgen plek in een bos of op een onbewoond eiland leefde, kan onwetend zijn gebleven over het paardenvleesschandaal dat in februari 2013 van het ene naar het andere land oversprong. Zelfs de paus en zijn vertrek konden niet op tegen deze soap die heftige emoties ontketende in de media, op de sociale netwerken en in politieke kringen. Maar de enorme opstapeling van berichten over deze affaire maakt dat we langzamerhand de kluts kwijtraken. Daarom frissen wij uw geheugen nog eens op met een chronologische samenvatting van de feiten – voor zover dat mogelijk is – met alles wat hierover is gezegd en ontkend.

Franchise: De regels van het spelt

In maart wijdt ons magazine naar goede gewoonte een flink aantal pagina’s aan franchise. En we zijn er ons maar al te goed van bewust dat die term de lading helemaal niet of althans niet helemaal dekt. Franchisenemers, geaffilieerden, aangeslotenen, zelfstandige ondernemers,... er bestaan bijna evenveel termen als er formules bestaan om in meer of mindere mate zelfstandig een supermarkt of buurtwinkel uit te baten. Toch komt er ongeacht over welke term we spreken één constante terug, en dat is de winkeluitbater zelf. Iedereen die Gondola gesproken heeft in het kader van dit dossier is het er roerend over eens dat hij, zij, of de partners die hun eigen zaak met hun eigen centen, hun eigen visie en hun onstuitbare passie opstarten en uitbaten hét wezenlijke verschil maken.

Tabak: Wat zeggen de nieuwe regels?

Na lang, zeer lang, wachten was het eind december eindelijk zover: de Europese Commissie presenteerde haar voorstel tot herziening van de tabaksrichtlijn. Die bepaalt onder meer aan welke regels verkopers en fabrikanten van tabaksproducten zich moeten houden. De gevreesde plain packaging (witte merkloze pakjes) haalde het voorstel niet, maar toch doet het voorstel nog steeds de wenkbrauwen fronsen.

In dit artikel