Developed Records: 

Prijsstijgingen

De schommelingen van de grondstofprijzen zorgen voor onrustige markten, spanningen tussen actoren en een mediatisering van een debat dat voornamelijk baat heeft bij meer sereniteit. We gaan op zoek naar verklarende factoren en leren uit het verleden met oog op de toekomst.

Delhaize

Drie leden van het managementteam, CEO Michel Eeckhout, Senior Vice President Wholesale Belgium Guy Jourquin en Director Communication and External Affairs Hans Michiels staan Gondola te woord om het delicate onderwerp van de relatie met hun zelfstandige uitbaters te bespreken.

Albert Heijn België

Wat zijn de slaagkansen van de olievlekmethode?

Carrefour Planet

Breaking news! Nee, dit gaat niet over de ‘kijkwinkel’ van Albert Heijn in Brasschaat: het is op dit ogenblik nog te vroeg om de impact van die op ons grondgebied nieuwe keten in te schatten. Aan de andere kant van het land gebeurt er immers ook baanbrekend werk. Het omturnen van de hypermarkt van Mons (Bergen) Grand Pré tot Carrefour Planet wordt namelijk de eerste schakel in een groot offensief van de groep en een nieuw gegeven op de markt: tegen het einde van het jaar zullen er nog negen andere hypers dezelfde metamorfose ondergaan hebben.

In dit artikel