Het risico om een product aan te treffen met een foute prijs is hoger bij zelfstandige supermarkten. Dat wordt meegedeeld door onze minister van economische zaken, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), als antwoord op een vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang). Deze vaststelling is gebaseerd op controles die werden uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Als we deze studies nader bekijken, stellen we een hogere foutenmarge vast bij onafhankelijke supermarkten. Het foutenpercentage bij franchisenemers is sinds 2009 hoger dan gemiddeld. In 2009 was dat 6,07 procent versus een gemiddelde van 3,97 procent en in 2010 was dat respectievelijk 6,06 en 4,66 procent. De metingen die de inspecteurs uitvoerden gingen echter ook de hoogte in.

Het aantal minnelijke schikkingen dat de inspectie aan de betrokken handelszaken voorlegt blijken ook te stijgen, van 55 in 2006 tot 91 in 2010. Op enkele uitzonderingen na gaan de handelszaken telkens in op deze voorstellen. Bij niet-betaling wordt een PV doorgestuurd naar de gerechtelijke overheid.