Zalando wil de koolstofemissie uit zijn eigen activiteiten tegen 2025 met 80% verminderen. Daarnaast zal ook 40% van de CO2-uitstoot uit de productie van private merken worden weggewerkt. Op die manier wil het online modeplatform tegemoetkomen aan de 1,5 graden Celsius-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs. 

Nadat Zalando in oktober vorig jaar zijn nieuwe duurzaamheidsstrategie “do.MORE” voorstelde, zet het online fashion platform nu een volgende stap in dat duurzaamheidsverhaal. Zo maakt Zalando zijn science-based targets bekend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in lijn met de 1,5 °C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs. Concreet zal het bedrijf tegen 2025 zijn operationele koolstofemissies met 80 procent verminderen. De CO2-uitstoot afkomstig van de productie van de private merken zal dan weer met 40 procent verminderd worden. “En dat is niet alles. Om verder te gaan dan de eigen activiteiten en een positieve impact te hebben op de hele waardeketen, verbindt Zalando zich er bovendien toe om 90 procent van zijn belangrijkste partners science-based targets te laten opstellen om koolstofemissies te verminderen”, vertelt Kate Heiny, directeur duurzaamheid bij Zalando. Ter info: Zalando is het eerste platform ter wereld dat Science-based Targets opstelt en laat goedkeuren door de onafhankelijke organisatie Science Based Target Initiative, doelstellingen van bedrijven beoordeelt en ervoor zorgt dat ze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs.

“De goedkeuring van onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen is een belangrijke mijlpaal voor onze duurzaamheidsstrategie. We geloven dat er een duidelijk verband is tussen duurzaamheid en voortdurend commercieel succes in de online verkoop van mode”, verklaart Kate Heiny. “De wereldwijde coronasituatie heeft ons laten zien hoe flexibel en snel de economie kan veranderen wanneer nodig, dit zou als blauwdruk moeten worden gebruikt op het gebied van duurzaamheid. Het is nu tijd voor een duidelijke duurzaamheidsstrategie en ambitieuze doelstellingen. Als platform willen we meer doen en daarom beperken we onze science-based targets niet enkel tot ons eigen bedrijf, maar zullen we onze krachten bundelen met onze partners.“

Om de doelstellingen te halen, heeft Zalando verschillende initiatieven op poten gezet. Zo worden al zijn sites (kantoorgebouwen en fulfillment centers) voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, zullen alle nieuwe fulfillment centers op een koolstofneutrale manier werken en zal het online platform 10 procent energie-efficiënter worden door bestaande magazijnen te moderniseren. Producten van de eigen merken van Zalando zullen dan weer worden gemaakt van meer gerecycleerde materialen om de koolstofemissies verder te verlagen. "Om ten slotte een positieve impact te hebben op de volledige waardeketen zal 90 procent van de partners van Zalando, waaronder modemerken, verpakkings- en last-mile-delivery-partners, tegen 2025 science-based targets implementeren", klinkt het nog.