In het laatste nummer van Gondola magazine dat in uw brievenbus valt, is er een artikel aan gewijd: de Britse groep YourCash zal zich, na een testfase, in België vestigen. Haar activiteit? Het plaatsen van ATM-zuilen, ofwel geldautomaten, waaruit elke klant die over een bankpas beschikt contant geld kan opnemen. 6000 Britse en 720 Nederlandse winkels zijn al met dergelijke zuilen uitgerust. Met het totale bestand aan automaten zijn in 2010 maar liefst 62 miljoen transacties uitgevoerd. YourCash bevestigt dat bij een onderzoek in Nederland is vastgesteld dat de aanwezigheid van een van hun automaten zorgde voor 2,5% omzetgroei in de winkel. De automaat biedt de winkelier ook de mogelijkheid om contante kasontvangsten te recyclen, waarbij het gaat om biljetten van 20 en 50 euro. Er is onlangs een pilot opgestart met de plaatsing van terminals in een reeks supermarkten (8 van Intermarché, 6 van Alvo en 3 van AD Delhaize).

Aangezien Intermarché het meest bij deze test was betrokken, hebben we contact opgenomen met gedelegeerd bestuurder Hubert Royen om meer over deze test te weten te komen.

Mijnheer Royen, de komst van YourCash zuilen heeft geleid tot een aantal kritische opmerkingen over een potentieel veiligheidsrisico…Ik denk dat er een misverstand is geweest. Ten eerste omdat YourCash zijn vak verstaat en deze oplossing op grote schaal heeft ontwikkeld in twee landen waar in een aantal gebieden ook problemen zin met de veiligheid. En met deze testfase kunnen we natuurlijk ook op verschillende onderdelen bepalen hoe de kwaliteit van de oplossing is. Vanzelfsprekend schrijft de test voor dat de veiligheidsprocedures strikt moeten worden nageleefd en dat onze teams deze letterlijk moeten opvolgen. Maar de YourCash oplossing brengt geen verhoogd risico met zich mee. Met dit systeem wordt het transport van cashgeld beperkt doordat de machines biljetten van 50 en 20 euro die bij de kassa zijn ontvangen, recyclen. Ook maakt het systeem gebruik van een intelligente koffer waarmee de biljetten bij diefstal of abnormaal heen en weer schudden van de kast waardeloos gemaakt worden.

Maar nodigt de aanwezigheid van een ATM-zuil de shopper niet uit tot meer betalingen in contant geld bij de kassa?De test is nog gaande en ik kan u hier nog geen cijfers over geven. Maar ik constateer in mijn winkel juist iets heel anders: de meeste klanten doen boodschappen, betalen met een kaart en vullen vervolgens bij vertrek hun voorraad contant geld aan. Zij zien het vooral als een service van Intermarché, waardoor ze niet speciaal op zoek hoeven gaan naar een traditionele zuil van een bank.

Waarom test Intermarché deze formule als één van de eersten?Ik denk dat de teams van YourCash de meeste merken die op de Belgische markt zijn vertegenwoordigd in aanmerking wilden laten komen. Onze structuur, die inhoudt dat elke Mousquetaire zowel ter plaatse aanwezig is, als betrokken is bij de centrale diensten, draagt er ongetwijfeld toe bij dat wij vlot en gemakkelijk beslissingen kunnen nemen. Zodra de formule ons interessant genoeg leek, waren er geen obstakels voor het opstarten van een testfase. De test zal tot eind december duren. Daarna zullen wij de resultaten zorgvuldig analyseren en als deze overtuigend zijn, kunnen we een eventuele uitbreiding overwegen.