Minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) herhaalt dat hij de maaltijd- en ecocheques wil afschaffen. Comeos juicht de plannen alvast toe.

“Het systeem van de maaltijdcheques is waanzinnig”, zei Vande Lanotte in Het Nieuwsblad op Zondag. Hij pleit ervoor om het bedrag van de cheques rechtstreeks op de rekening van de werknemers te storten. “Dat is een lastenverlaging voor de bedrijven van 80 miljoen euro”, klinkt het. Met zijn uitspraken blaast de socialist het debat rond de maaltijdcheques nieuw leven in, dat was stilgevallen sinds april. Toen bleken alle Vlaamse politieke partijen en de zelfstandigenorganisaties voorstander voor de afschaffing van de cheques. Ondertussen ligt volgens De Tijd al sinds juli een wetsvoorstel klaar. Volgens Open VLD-senator Rik Daems kan het systeem volgend jaar al afgeschaft zijn, als het de komende maand gestemd wordt.

De handel zou alvast opgelucht reageren op een afschaffing, zegthandelaarsorganisatie Comeos.“Maaltijdcheques zijn een kunstmatig systeem om mensen geld te geven, dat tientallen miljoenen per jaar kost . Die miljoenen kunnen rechtstreeks in de economie gepompt worden, wat voor de consument uiteraard een goede zaak is.”

De Belgische federatie van uitgiftebedrijven van maaltijdcheques (VIA)is minder enthousiast. Volgens de organisatie biedt de elektronische maaltijdcheque een goed antwoord op de kost van de papieren cheques. Bovendien zou de afschaffing de koopkracht verlagen, met een verlies aan inkomsten in de voedingsindustrie en de horeca als gevolg.

Update 25/09:Volgens onze collega's van De Tijd en l'Echo zou de afschaffing van maaltijdcheques de Belgische overheid zo'n 2 miljard euro extra kosten. Een nota van de FOD Financiën stelt dat de vervanging van het huidige systeem door een netto bedrag, ontvangen via loonfiches, een discriminatie zou kunnen creëren tussen werknemers, en zodoende het bedrag van de belastingvrijstelling verhogen. De experts van de FOD Financiën zijn bang dat deze discriminatie de overheid niet verplicht het nieuwe systeem toe te passen voor het geheel van de vrije sector.

Op dit ogenblik ontvangen 1,3 miljoen werknemers uit de privésector belastingvrije maaltijdcheques. De Tijd en L'Echo preciseren dat indien dit nieuw systeem wordt uitgebreid naar het geheel van de 4,9 miljoen werknemers uit de privésector, de belastingvrijstelling 1,9 miljard bedraagt.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.