Consumptiegoederen waren in 2012 een pak duurder in België, ten opzichte van onze buurlanden. Volgens een nieuw onderzoek van het Prijzenobservatorium betaalde de Belgische consument gemiddeld 11,7 % meer dan in Nederland, 8,6% meer dan in Duitsland en 6,5% meer dan in Frankrijk.

Voor het jaarrapport 2013 van het Prijzenobservatorium werden de prijzen van meer dan 60.000 identieke consumptieproducten (food & non-food), vooral van A-merken, vergeleken met die in de drie buurlanden. Daaruit blijkt dat de kloof met het buitenland alleen maar groter geworden is. Het prijsverschil met Nederland, Frankrijk en Duitsland liep op met respectievelijk 2,6 procentpunt, 1,1 procentpunt en 1,0 procentpunt. 

Vooral de voedingsprijzen zijn erg hoog in België. Hoewel de grondstofprijzen voor voedingsproducten in 2013 gemiddeld 5,5 % lager uitkwamen dan een jaar voordien, betaalde de consument voor bewerkte levensmiddelen 3,2 % meer dan in 2012. Dat is nagenoeg hetzelfde inflatieniveau als in de twee voorgaande jaren, maar in onze buurlanden is de inflatie voor deze productgroep wel opnieuw vertraagd tot 2,2 % in 2013. Voornamelijk alcoholische dranken (+5,2%), brood en granen (+2,9%) en suikerwaren (+3,4%) droegen bij tot het inflatieverschil tussen België en de buurlanden.

Ook de prijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen (vlees, vis, groenten en fruit) namen verder toe. De stijging bedroeg gemiddeld 4,4% in 2013. Vooral voor fruit lag de inflatie hoog in het tweede kwartaal 2013(16,9 %), ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden die resulteerden in een lager aanbod.

Maar waarom is het hier dan zo duur? ”De omvang van de Belgische markt, de inkoopvoorwaarden, de loonkosten en de btw kunnen het hogere prijsniveau in België verklaren”, zegt het Prijzenobservatorium. Met andere woorden: omdat de Belgische afzetmarkt zo klein is, kunnen supermarkten minder grote hoeveelheden aankopen en hebben ze minder schaalvoordeel dan de buurlanden. Bovendien liggen de loonkosten hoger in ons land, en woedt er een echte prijzenslag in Nederland.