Koopol is een beetje de Google van de e-commerce. Of dat is in ieder geval het doel van Henri Rion die een nieuwe versie van het concept uitwerkte die eind juni operationeel zou moeten zijn.  

Koopol, dat sinds juni 2019 operationeel is, is een monitoringsinstrument voor e-commerce. Het laat merken, verkopers, maar ook een hele reeks andere spelers toe om de activiteiten van de sector te controleren en zo op de hoogte te zijn van alles wat er gebeurt. En met 'alles' bedoelt Koopol-oprichter Henri Rion: de beschikbaarheid van producten, de inhoud en hun kwaliteit in alle sectoren, bij alle retailers, voor alle merken en alle producten. "We gaan de Google van de e-commerce worden," verzekert hij.

“Wanneer een merk of een retailer een beroep op ons doet, voegen we hun producten toe aan onze tool,  detecteren we hun eigen detailhandelaars en concurrenten door de behoefte van de klant te volgen, en is het dus mogelijk om de prijzen en de beschikbaarheid van de producten te volgen." Een aspect dat volgens Henri Rion, die altijd al gepassioneerd is geweest door e-commerce, de kennis die men van de sector kan hebben beperkt omdat het proces geen rekening houdt met mogelijke andere industrieën, concurrenten of producten waarvan de klant niet gevraagd heeft om die te volgen. "Bij het werken met de huidige versie van Koopol realiseerden we ons dat er enkele zwakke punten zijn en dat de meeste andere tools op deze manier werken, wat volgens ons helemaal niet effectief is of in ieder geval alleen aan bepaalde behoeften voldoet. In de nieuwe versie van Koopol is er geen datastructurering meer, noch toegevingen, noch tijdverlies. Het is er allemaal, net als bij Google. U hoeft de tool niet meer te vragen naar de gegevens die u wilt bijhouden.” Met andere woorden een eenvoudige zoekopdracht binnen een tool die al alle antwoorden heeft.

“De e-commerceboom geldt niet voor alle industrieën”