Vandaag, vrijdag 8 juni, houdt de Koninklijke vereniging van de Industrie van Waters en Frisdranken haar Algemene Jaarvergadering. Een goede gelegenheid om de balans op te maken voor de cijfers van de sector over geheel 2011 en het eerste kwartaal van 2012.

De sector natuurlijk water ontwikkelt zich sinds 2010 positief. De totale markt voor gebotteld water is tussen 2010 en 2011 met 1,7% in volume toegenomen. Frisdranken hebben datzelfde jaar op hun beurt een vooruitgang van 1,6% in volume genoteerd. Koolzuurhoudende frisdranken vertegenwoordigen 79% van dat volume. De eerste resultaten van 2012 lijken al net zo veelbelovend voor de waters want de cijfers liggen 1,6% hoger. Frisdranken dalen daarentegen met 0,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.

De grootste uitdaging: de grondstoffenprijzenAl zijn de groeicijfers positief, de rentabiliteit van de sector blijft sterk afhankelijk van de stijging van de grondstoffenprijzen, ofwel:

  • ingrediënten voor de productie van frisdranken;
  • PET (grondstof voor de fabricage van plastic flessen).

De sector verwacht op korte termijn geen prijsverlaging van PET. De markt van waters en frisdranken kenmerkt zich bovendien door een sterke concurrentiedruk van de private labels en de eersteprijsmerken .

Volgens de VIWF zouden in België de belastingen en in het bijzonder de verpakkingsbijdrage de concurrentiekracht van de sector ook ernstig verzwakken. De Belgen besteden 2 miljard euro over de grenzen. “De verpakkingsbijdrage bedraagt 9,86 euro per hl of 10 euro ent per liter. Sinds de introductie van deze belasting in 2004 hebben we en daling geconstateerd in de groei van de water- en frisdranksector. Tegelijkertijd zijn de aankopen van gebotteld water en frisdranken over de grens alleen maar toegenomen. Tegenwoordig koopt 7 à 10% van de Belgen waters en soda’s in het buitenland”, verklaart Nadia Lapage, Algemeen Secretaris van de VIWF.