De voedselprijzen zijn algemeen gestegen in 2012, dat blijkt uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium. De consumptieprijzen van bewerkte levensmiddelen gingen met gemiddeld 3,1% omhoog. Vooral de prijsstijging van grondstoffen zou daar verantwoordelijk voor zijn, die namen met 5,7% toe ten opzichte van 2011.

De producentenprijzen stegen met 2,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijgevolg zijn ook de prijzen voor de consument omhoog gegaan. Het tempo van die stijging is echter vertraagd of zelfs bijna gestablisieerd, zoals het geval is voor zuivelproducten.

De prijstoename is ongeveer even sterk als vorig jaar, en is iets hoger dan in de buurlanden. Daar gingen de consumptieprijzen 2,8% omhoog. Het inflatieverschil verklaart zich vooral door de duurder geworden zuivelproducten en suikerwaren.

Tussen 2008 en 2012, zijn de consumentieprijzen van bewerkte levensmiddelen gestegen:- 23,4% voor suiker, jam, honing, chocolade en suikerwerk- 21,9% voor oliën en vetten- 14,5% voor granen en brood- 13% voor frisdrank- 8,3% voor alcoholhoudende dranken

De prijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen, zoals vers fruit en groenten, stegen gemiddeld 3,4 %.