De inflatie is in augustus gestegen tot 9,94%, het hoogste niveau in 46 jaar. De hoge energieprijzen zijn de grootste verantwoordelijke, maar ook voeding draagt zijn steentje bij, met een stijging van 9,71%.

De hoge inflatie baart zorgen, nu in ons land de hoogste piek in 46 jaar bereikt is. De grootste aanjager van de totale inflatie van 9,94% is energie, waarvoor de inflatie 49,81% bedraagt. Maar daarnaast groeit ook de voedingsinflatie. In de maand augustus bereikte ze 9,71%, wat betekent dat voeding 9,71% duurder is dan een jaar ervoor. In november vorig jaar was dat nog maar 0,47%, in maart bedroeg de stijging 4,63%. De inflatie voor oliën bedroeg deze maand 21,3%, voor brood en granen gaat het 12,7%, de inflatie van vlees bedraagt 10,2%. Vooral elektriciteit, aardgas, brood en granen, kleding, suikerwaren, alcoholische dranken, hotelkamers, vlees en lichaamsverzorgingsproducten zijn afgelopen maand duurder geworden. Motorbrandstoffen, huisbrandolie en fruit verlaagden het indexcijfer. Net voor de zomer leken er hoopgevende signalen te zijn die lieten vermoeden dat de piek van de inflatie bereikt was, toen er voor het eerst opnieuw graanschepen vertrokken uit Oekraïne,. Veel waarnemers verwachten dat de inflatie nog verder zal stijgen, al lijkt de piek in zicht. België heeft in Europa niet de hoogste voedingsinflatie. In Duitsland zijn voedingswaren 16,6% duurder dan een jaar ge­leden en ook in Nederland is de voedingsinflatie hoger dan bij ons.