Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar met 13% afgenomen, al werden er wel meer duurdere producten gestolen. Bovendien geeft 42% van de handerlaars de winkeldiefstallen niet aan. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Een winkeldiefstalboete zou volgens NSZ een oplossing kunnen bieden.

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen nam vorig jaar met zo’n 13% af van 45.456 artikelen in 2016 naar 39.366 artikelen in 2017, zo blijkt uit de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid. De totale waarde van de gestolen producten daalde opmerkelijk minder fel, namelijk met 4% (van 542.000 euro in 2016 naar 520.472 euro in 2017). Daarbij mag wel niet vergeten worden dat een pak winkeldiefstallen pas achteraf vastgesteld worden en dat 4 op de 10 handelaars dergelijke diefstallen nooit aangeeft. Winkeldiefstallen worden nog te veel als ‘kleine’ criminaliteit beschouwd waardoor ze vaak geseponeerd worden en dus onbestraft blijven, klinkt het bij NSZ.

Voeding populair bij dieven

De producten die het meest gestolen werden, waren droge voeding (24%), parfum en toiletartikelen (14%), alcohol (14%), vlees (7%) en dameskledij (5%). Vooral de toegenomen interesse van winkeldieven in voeding is opvallend. Uiteraard is er de blijvende armoede, maar bovendien worden de dieven steeds professioneler, klinkt het bij NSZ. “Het gaat vaak om rondtrekkende dadergroepen. Als zij dure artikelen stelen, zijn ze vaak ook niet geneigd om basisartikelen die zij en hun familie ook nodig hebben aan te kopen”, verduidelijkt de organisatie.

Twintigers en dertigers stelen het meest

In tegenstelling tot wat veel handelaars denken zijn het niet de allerjongsten die de langste vingers hebben. De bevolkingsgroepen die het meest stalen in 2017 waren de twintigers (22%) en de dertigers (22%), gevolgd door veertigers (17%), tieners (15%) en 50+-ers (samen goed voor 23%).

Winkeldiefstalboete

Omdat winkeldiefstal nog steeds niet grondig wordt aangepakt, vraagt NSZ dat de winkeldiefstalboete er snel komt zodat handelaar en dief onderling een diefstal kunnen afhandelen. De ondernemersorganisatie heeft hierover al vergevorderde gesprekken gehad met de federale ministers van Middenstand, Justitie en Binnenlandse Zaken en die gesprekken lopen verder door in september.

Concreet komt het systeem erop neer dat de winkeldief de handelaar een bedrag van 181 euro zou moeten betalen wanneer die op heterdaad betrapt is. Een aparte, nog te bepalen inningsinstantie zou voor de afhandeling zorgen. Tegelijkertijd zou van de diefstal een registratie bij de politie plaatsvinden. Indien er vervolgens binnen de 8 à 10 weken geen betaling van de winkeldief is ontvangen, zou de inningsinstantie namens de handelaar aangifte doen van de winkeldiefstal bij de politie en zou ze zich ook burgerlijke partij stellen in een strafzaak. “In Nederland werken ze al jaren met zo’n systeem. Heel wat handelaars werden vergoed voor de geleden schade en met deze aanpak daalde ook het aantal winkeldiefstallen in Nederland. Het werkt dus ook afschrikwekkend bij winkeldieven”, aldus NSZ.