Gisteren vond de feestelijke opening plaats van het RenovActive-huis in Anderlecht. Met dit innovatieve renovatieconcept wil de VELUX Groep betaalbare renovaties aanmoedigen en inspiratie geven via een duurzaam en eenvoudig te reproduceren concept.

RenovActive, een innovatief antwoord op de renovatie-uitdaging in Europa

Bijna de helft van de gebouwen in Europa werd gebouwd tussen 1945 en 1980. Sinds 2008 daalde het aantal nieuwe woningen in de 28 lidstaten van de Europese Unie met 30%. Het verouderende woningbestand in Europa dient dus vernieuwd te worden, temeer omdat 90% van de bestaande residentiële gebouwen tegen 2050 nog steeds zal bestaan.RenovActive reikt een eenvoudige, innovatieve en toegankelijke oplossing aan voor die uitdaging. Door de keuze voor betaalbare en bestaande technieken en materialen is het RenovActive-concept een voorbeeld om Europese woningen om te vormen tot gezonde en duurzame plekken om te leven. RenovActive wil een echt renovatieconcept zijn dat op grote schaal kan worden toegepast op het bestaande woningbestand.

Om het project waar te maken, werkte VELUX samen met de sociale huisvestingsmaatschappij ’Anderlechtse Haard’, die eigenaar is van 3.740 woningen in Brussel. Een halfopen bebouwing van 80 m² uit de jaren 1920 die in staat van verval verkeerde, werd volledig gerenoveerd om de bewoners een kwaliteitsvolle woning te bieden.

Het concept is gebaseerd op de principes van Active House, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen comfort (via een gezond binnenklimaat met zoveel mogelijk natuurlijke lichtinval en een optimale ventilatie), energie-efficiëntie en respect voor het milieu.

Een realistisch voorbeeld

RenovActive opent op 18 mei 2016 voor een jaar lang de deuren en kan dus als inspiratiebron dienen voor wie aan verbouwen denkt.

In de lente van 2017 zal een gezin met drie kinderen voor twee jaar in het huis komen wonen. Tijdens die periode zal het energie-, verwarmings- en waterverbruik en de impact van de woning op het gezin worden geanalyseerd.

Partners

De architecturale ontwikkeling van het concept werd toevertrouwd aan het architectenbureau ONO Architectuur.De uitvoering en de opvolging van de werken gebeurde door het bedrijf Troubleyn.VELUX werkte samen met verschillende commerciële partners die zorgden voor efficiënte producten voor de renovatie van de woning: De groep Saint-Gobain, Renson, Grundfos, Somfy en Wienerberger hebben hun medewerking verleend.Voor de inrichting van het huis werkte RenovActive samen met Kvik voor het keukenmeubilair en De Kringwinkel voor een deel van de meubels binnen.

De Anderlechtse Haard wil tegen juni 2018 86 woningen renoveren volgens het RenovActive-concept.

De Anderlechtse Haard is eigenaar van 189 van de 385 huizen van de wijk Goede Lucht. 50 van de 80 woningen die dringend aanvernieuwing toe zijn, worden momenteel gerenoveerd. Het RenovActive-concept zal in zijn huidige vorm kunnen worden toegepast opnegen daarvan. Voor de andere woningen worden de verschillende reproduceerbare elementen gecombineerd naargelang de noden van elkewoning. Het voorbeeld van RenovActive wordt eveneens gevolgd in de nabijgelegen wijk ‘t Rad.

Meer info op renovactive.velux.be/