Unizo is erg tevreden met het in Parijs gesloten klimaatakkoord.  Daarbij engageren de deelnemende landen zich om de gemiddelde klimaatopwarming te beperken tot onder 2 graden Celcius, met als streefdoel om op 1,5 graden Celcius te landen. 

De nationale plannen om de klimaatopwarming tegen te gaan, zullen om de vijf jaar geëvalueerd worden. Volgens Unizo kan het nieuwe klimaatakkoord kansen bieden aan onze KMO’s. "Om hun engagementen te realiseren, zullen de bevoegde overheden in Europa en in België een ambitieus stimuleringsprogramma moeten lanceren dat energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen, ook en vooral bij KMO's ondersteunt en beloont. Dit kan voor veel KMO's dan ook het 'momentum' betekenen om de overstap te maken naar koolstofarme productiemethodes en naar de invoering van een meer circulaire economie, waarbij de systematische recyclage van grondstoffen de norm wordt", reageert de zelfstandigenorganisatie in een persbericht. 

"Niet alleen de KMO's, maar ook de bevoegde overheden zullen heel wat tandjes moeten bijsteken om de overstap naar een koolstofarme economie te realiseren", benadrukt UNIZO. "Zo moet er, bijvoorbeeld, worden geïnvesteerd in de bouw van veel kleine decentrale elektriciteitsproductie-installaties in Europa en Vlaanderen. Ook de grensoverschrijdende 'interconnectie' tussen de verschillende nationale stroomnetten moet beter en investeringen in innovatieve energie-opslagmethodes zijn noodzakelijk." Daarnaast moeten de overheden zelf het goede voorbeeld nemen volgens Unizo door het energiebeheer van hun eigen gebouwen over een andere, meer duurzame boeg te gooien. 

"De nieuwe klimaatdoelstellingen vormen een grote uitdaging voor veel KMO's", beseft UNIZO. "Maar tegelijk creëren ze ook heel wat extra kansen. Zo zal er zich een nieuwe markt openen met uitdagende kansen inzake duurzaam transport, nieuwbouw, renovatie en evolutie naar 'slimme' stroomnetten.  We moeten kleine en middelgrote ondernemingen volop stimuleren en ondersteunen om marktaandeel in een klimaatvriendelijke economie te veroveren".