Webshops en hun logistieke dienstverleners zijn vaak niet bewust dat er een terugnameplicht van toepassing is op kleine elektrische toestellen. Er heerste een gedoogbeleid, maar dat loopt ten einde. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek lanceert een project om te bepalen hoe de terugname logistiek te organiseren is.

Volgens artikel 3.4.4.8 van Vlarema (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van elektronische apparaten die zo’n toestel bij de consument aan huis afleveren, verplicht om bij levering het afgedankte apparaat gratis in ontvangst te nemen. Dat betekent dat wanneer een elektro-zaak bijvoorbeeld een wasmachine komt leveren, ze ook verplicht is om het oude toestel mee te nemen.

Deze verplichting geldt echter ook voor leveringen van kleine elektrische en elektronische toestellen die online worden besteld en door een pakjesdienst aan huis worden geleverd. “Pakjesbezorgers worden sinds eind 2014 geconfronteerd met online consumenten die bij de aflevering van een klein elektrotoestel hun oud apparaat aan de chauffeur wensen in te leveren,” stelt het VIL vast.

Gedoogbeleid

Met de sterke groei van e-commerce in Vlaanderen en naarmate consumenten zich meer bewust worden van dit ‘recht’, valt te verwachten dat het aantal afgedankte elektrische toestellen dat aan de pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk zal toenemen,” aldus het VIL, dat er op wijst dat het gedoogbeleid van de overheid dit jaar nog ten einde komt.

De verschillende stakeholders staan hier voor een fenomeen waarvoor nog geen praktische oplossingen, laat staan een standaardoplossing bestaat. Daarom lanceert het VIL binnenkort het project IKEO (Inzameling klein elektro online). Het wil een proactief antwoord bieden op de vraag hoe webshops en hun logistieke dienstverleners die terugnameplicht kunnen organiseren.

IKEO

Het VIL – het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen – heeft onder andere als taak de Vlaamse bedrijven te helpen om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen. Het ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Het gaat om collectieve projecten: verschillende bedrijven en werken samen aan oplossingen. Zo zijn er al bijvoorbeeld projecten gelanceerd rond ‘omnichannel’ logistiek voor de e-commerce, in-store logistiek management voor de modesector, het verkleinen van de ecologische voetafdruk van e-commerce, 3D printing voor de wisselstukkenlogistiek, e.d.m.

Het nieuwe IKEO-project, in samenwerking met OVAM, moet onder andere in kaart brengen hoe het bestelproces van de webshops moet aangepast worden om deze terugnameplicht aan te kunnen.

Hoe organiseren

Wie gaat de retour van het afgedankte toestel betalen? Naar waar dienen de pakjesbezorgers deze afgedankte materialen te brengen? Volstaan de huidige financieringsmechanismen van Recupel en Bebat om ook de inzameling van afgedankt elektro via het onlinekanaal te financieren? Op deze vragen willen wij praktische antwoorden vinden,” aldus Peter Lagey, die het VIL-project leidt.

Het project bevindt zich nu in een opstartfase. Dat betekent dat bedrijven - online verkopers van elektr(on)ische apparaten en logistieke dienstverleners (pakjesbezorgers) - die er aan willen deelnemen, zich nog steeds kunnen aanmelden.