Drie Delhaize-supermarkten hielden afgelopen vrijdag hun deuren gesloten. De staking van de socialistische vakbond SETCa (BBTK) was bedoeld om te protesteren tegen het steeds terugkerende gebrek aan personeel. Een probleem dat ook bij Colruyt en Carrefour voor spanningen zorgt.

"Momenteel is het sociale klimaat bij Delhaize gespannen”, bevestigt Myriam Delmée, voorzitster van SETCa. "Spanningen zijn er overal in de retail." Vorige week waren er werkonderbrekingen bij de winkels van Carrefour in Waterloo en Mont-Saint-Jean. "De belangrijkste reden voor de spanningen is dat de resultaten voor 2022 niet zo goed zijn als die van de twee voorgaande jaren, vooral als gevolg van de inflatie. Dit betekent minder inkomsten voor de retailers, die bijgevolg minder personeel in dienst nemen. Wat dan weer de druk op de andere werknemers doet toenemen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat deze situatie na twee jaar van gezondheidscrisis komt die vooral het supermarktpersoneel zwaar heeft getroffen. Dus het is normaal dat de situatie op een bepaald moment ontploft.”

"Spontane stakingen zijn niet uitgesloten”

Ter herinnering: Delhaize voerde in 2014 een grote herstructurering door die leidde tot het ontslag van zo'n 2.000 werknemers. Om het vertrek te compenseren, moest een nieuwe en efficiëntere werkorganisatie worden opgezet. Op basis hiervan heeft SETCa in 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst met de directie gesloten. De andere vakbonden hebben zich toen onthouden van de stemming. Maar onlangs heeft de socialistische vakbond deze collectieve arbeidsovereenkomst opgezegd met het argument dat Delhaize de gemaakte afspraken niet zou hebben nageleefd. "De komst van corona bemoeilijkte de invoering van de nieuwe organisatie en de gevolgen ervan. We hebben dus geduldig afgewacht,” vervolgt Myriam Delmée. "Maar nu het ergste van de gezondheidscrisis achter de rug is, vinden wij dat Delhaize niet genoeg doet om de collectieve arbeidsovereenkomst zoals afgesproken uit te voeren, vooral wat betreft functies die expertise vereisen. Als gevolg daarvan is het werk in zijn huidige vorm niet haalbaar voor het personeel.”

“Vergaderingen met de directie zijn gepland voor 7 en 21 juni, maar spontane stakingen kunnen tot die tijd niet worden uitgesloten”, waarschuwt de voorzitter van SETCa. “Daarna hebben we tot het eind van de zomer de tijd om een oplossing te vinden, dan loopt de opzegtermijn van 6 maanden voor de beëindiging van de CAO af. Zo niet, zullen wij terugkeren naar de werkorganisatie die daarvoor bestond.” Hoewel Gondola bij Delhaize heeft gepolst voor een reactie, wilde de retailer niet reageren. "Wij verkiezen om constructieve gesprekken te voeren met onze werknemers en de vakbonden", besluit Karima Ghozzi, woordvoerster van het bedrijf.