Het zijn uitdagende tijden voor de tabakssector. De accijnsverhogingen, de verplichte neutrale verpakkingen en COVID-19 hebben het de categorie niet makkelijk gemaakt. Bovendien staat de sector aan de vooravond van ingrijpende veranderingen door de introductie van minder schadelijke producten. Een overzicht.

De tabakssector heeft er geen gemakkelijk jaar opzitten, met de invoering van neutrale verpakkingen, de recente accijnsverhoging, de sluiting van de grenzen door COVID-19, de brexit en het striktere reclameverbod. Uit recente jaarcijfers van Nielsen, die liepen tot juni 2021, blijkt dat de categorie met 3,35% in waarde steeg, maar dat het volume daalde met 1,44% tegenover dezelfde periode een jaar ervoor. “De binnenlandse markt presteerde beter dan verwacht, voornamelijk gedreven door fijngesneden tabak. Een deel hiervan dat normaal gesproken in grensregio's zou worden verkocht, werd in 2020 op de binnenlandse markt gerealiseerd”, verklaart Tim De Geyter, consumer & trade communication manager Belux bij Japan Tobacco International (JTI). “De grensmarkt daarentegen was al aan het krimpen, maar in 2020 is de daling versneld door grenssluitingen als gevolg van de pandemie.” Ook British American Tobacco (BAT) en Philip Morris International (PMI) bevestigen dat de coronacrisis en de brexit de volumedaling een duwtje in de rug hebben gegeven. “Het volume van sigaretten en rooktabak blijft jaarlijks dalen, zowel door een daling van het aantal rokers als door een daling van de grensaankopen voornamelijk door Fransen en Britten, wat vooral speelt voor de rooktabakcategorieën”, stelt Tom Janssens, manager external affairs Benelux bij PMI. “Al zien we sinds het versoepelen van de reisbeperkingen wel een herstel van die grensverkoop”, merkt Pieter Van Bastelaere, senior manager engagement & communications bij BAT, op.