Een groep van 17 grote foodretailers, merken en fabrikanten, waaronder Carrefour en Mars, slaat de handen in elkaar om ontbossing tegen te gaan. Via de Forest Positive Coalition of Action organiseren ze werkgroepen om bosbescherming te garanderen en meer transparantie te bieden in de hele toeleveringsketen.

Ontbossing tegengaan, dat is het doel van de nieuwe Forest Positive Coalition of Action die in het leven werd geroepen door The Consumer Goods Forum, een wereldwijde organisatie die retailers en fabrikanten samenbrengt om zich in te zetten voor een betere toekomst. In totaal scharen 17 grote foodretailers, merken en fabrikanten zich achter de nieuwe coalitie. Denk daarbij aan kleppers als Carrefour, Metro, Unilever en Mars, maar ook Nestlé, Tesco, Danone en PepsiCo. Onder leiding van CEO’s Alexandre Bompard van Carrefour en Grant Reid van Mars zal de coalitie zich inzetten om bosbescherming in de toekomst te garanderen.

Concreet is het de bedoeling dat al de leden van de coalitie gezamenlijk actie ondernemen en de systematische inspanningen versnellen om ontbossing, bosdegradatie en de productie van palmolie, soja en houtpulp, drie grondstoffen die aan de basis liggen van ontbossing, tegen te gaan. Dat zal gebeuren aan de hand van werkgroepen die grote uitdagingen in de belangrijkste productiegebieden zullen aanpakken of nauwer samen zullen werken met leveranciers en handelaars om ervoor te zorgen dat zij in heel hun productieketen ‘bospositieve' acties uitvoeren. De groep zal ook samenwerken met regeringen en stakeholders om een gunstig klimaat voor bosbehoud te creëren en er zal gezorgd worden voor transparantie in de hele toeleveringsketen door regelmatig verslag uit te brengen.

“Wij geloven dat bosbescherming een motor is van economische groei, en geen opoffering, door gezonde ecosystemen te bieden en productieve landschappen en veerkrachtige gemeenschappen te ondersteunen”, verklaart Grant Reid van Mars. "In de nasleep van de COVID-19-crisis moeten we ervoor zorgen dat de inspanningen om bossen te beschermen deel uitmaken van een wereldwijde respons. Dit antwoord vereist dat alle actoren die belang hebben bij het beëindigen van de ontbossing en die zich inzetten om deel uit te maken van de oplossing samenkomen". Volgens co-voorzitter Alexandre Bompars is politiek engagement, zowel op nationaal als regionaal niveau, en de steun van de investeringscommunity daarbij van cruciaal belang.