Volgens Stabitel is het aantal superettes tussen 2005 en 2010 in het Brussels Gewest met 47% gestegen, maar blijft dit in Vlaanderen en Wallonië dalen (met 8 en 3%). De superettes lijken in de meeste grote steden steeds vaker in de plaats te komen van de traditionele buurtwinkels. In het algemeen zijn het de leden van tweepersoonshuishoudens, die een aantal keer per week voor en na werktijd boodschappen doen, die zich tot dit type winkels wenden.

Het aantal supermarkten en hypermarkten daarentegen stijgt in de Waalse en Vlaamse gewesten, maar blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijk. De gemiddelde oppervlakte van de levensmiddelenwinkels is in Vlaanderen en Wallonië iets meer dan 10% toegenomen, terwijl dat in het Brussels Gewest met iets meer dan 10% is gedaald.