Veel regen in België, te weinig in Spanje... De lente is nog niet voorbij, maar de resultaten voor de landbouw zijn nu al zeer gemengd. De klimaatfactor zal steeds meer wegen op de landbouwproductie in alle Europese landen", waarschuwt Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

Het regenachtige weer van de afgelopen weken verstoort het werk van veel boeren, met natte bodems die hen verhinderen hun gewassen te planten. Bieten, aardappelen, uien... steeds meer planten lopen achter op schema, wat later tot lagere opbrengsten zal leiden. Anderzijds hebben de Spaanse producenten te kampen met een zorgwekkende droogte, die echter niet meer ongekend is. "Dit alles zal het model van voedselproductie en -consumptie op losse schroeven zetten", waarschuwt Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.