Sommige tuin- en landbouwbedrijven raken in moeilijke papieren. Onder meer de oogst van tomaten en asperges en de overproductie van zuivel baren zorgen. De Boerenbond vraagt Europa om steunmaatregelen.

Veel land- en tuinbouwers werken hard om de voedselproductie op niveau te houden en de supermarkten te blijven bevoorraden, maar door de omstandigheden slaagt niet iedereen daarin. De Belgische fruittelers maken zich zorgen over het gebrek aan buitenlandse arbeidskrachten, die wegblijven of naar huis terugkeren uit angst voor besmetting en grenzen die dicht gegaan zijn. Ook landbouwers zien dat veel buitenlandse krachten naar huis terug gekeerd zijn of niet naar België komen door de strengere maatregelen. Voorlopig zorgt dat nog niet voor grote problemen, maar op termijn kan dat wel gevolgen hebben, als land- en tuinbouwers handen te kort komen. Onder meer bij aspergekwekers is dat nu al het geval. 

Luc Vanoirbeek van Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties:“Op dit moment zijn er bij ons nog geen problemen. Het is voorlopig nog een rustige periode, de volle oogst is nog niet voor dit moment. Er zijn wel uitzonderingen, zoals de asperges. Het pijnpunt is de beschikbaarheid van seizoensarbeiders uit Oost-Europese lidstaten. De huidige crisis zorgt voor grote onrust bij die mensen. Op dit moment zijn er wel nog voldoende seizoensarbeiders. We worden daarin gelukkig gesteund door de overheid: de periode waarin ze kunnen werken, is verdubbeld. Jammer genoeg zijn er nu landen die hun grenzen dichtgooien, in strijd met de Europese norm. Het is afwachten hoe de situatie evolueert.” 

De strenge maatregelen zorgen zeker in het buitenland nu al voor problemen: zo is er in Spanje, waar heel veel Europese fruit en groenten vandaan komen en dat na Italië het zwaarst getroffen is door het coronavirus, te weinig arbeidsmigranten. Op dit moment moeten er tomaten, aubergines en komkommers geoogst worden. Hetzelfde geldt voor Italië. Ook in de VS dreigt er een groot probleemdoordat Mexicaanse seizoenarbeiders niet langer het land in mogen en ook in Australië zijn er door de restricties die de overheid oplegde te weinig seizoenarbeiders beschikbaar. 

Ook de zuivelproducenten zitten stilaan met de handen in het haar. Ze vrezen een sterke daling van de prijs voor melkpoeder en boter, die zich zal laten voelen op hun inkomsten die zelfs in normale omstandigheden niet veel ruimte laten voor winst. Erwin Schöpges, voorzitter van de European Milk Board: “Er zijn geen kopers meer voor melkpoeders. Producenten vinden geen afnemers. Iedereen is bang en wacht af.” Daarnaast zitten ook tuinbouwers die planten en bloemen kweken met producten die ze nu veel minder kwijt raken. Zij moeten vaak hun overproductie vernietigen. De Boerenbond vraagt Europa om maatregelen te nemen die de land- en tuinbouw beschermen. “De werking van de agro-voedingssector, zijn leveranciers, afnemers en dienstverleners zijn gegarandeerd door hen te erkennen als vitale sector, wat positief is. Maar toch kan de coronacrisis leiden tot heel wat logistieke problemen. Boerenbond is bezorgd over de negatieve effecten hiervan op de landbouwmarkten op korte, middellange en lange termijn”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Vandaar onze dringende vraag voor Europese actie om de voedselproductie stabiel te houden.”