CEO van Soil Capital, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de financiering van duurzame landbouw, Chuck de Liedekerke onthult een nieuw plan om boeren te belonen voor hun inspanningen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

U bent CEO van Soil Capital. Wat is de rol van uw bedrijf?

Na vroeger gewerkt te hebben bij een investeringsbank in Londen, heb ik in 2013 Soil Capital opgericht met Nicolas Verschuere, een agronoom. Het doel van Soil Capital is om financiën en landbouw te verbinden om zo de economische en milieuprestaties van de landbouwbedrijven te verbeteren. We zien een belangrijke hefboom om de natuurlijke bodemvruchtbaarheid of biodiversiteit te verbeteren. Wereldwijd wordt 40 procent van het land bezet door landbouw. We moeten investeren in bodems en ecosystemen, en er zal meer veerkracht zijn op het gebied van opbrengsten. Boeren zullen ook betere prestaties verkrijgen als ze werken op een duurzame manier. Een van onze initiatieven is een platform dat we ontwikkeld hebben en dat boeren in staat stelt om hun koolstof te certificeren en hun kosten te vergelijken.

U heeft net het Soil Capital Carbon-programma gelanceerd. Wat houdt dat precies in?

Delhaize heeft onlangs koolstofarme bananen op de markt gebracht. Consumenten willen ook graag de mogelijkheid hebben om brood of bier te kopen dat weinig of geen broeikasgassen uitstoot. Soil Capital Carbon stelt boeren in staat om een 5-jarig programma te volgen dat hen helpt bij de vermindering van hun broeikasgassen (BKG's). We maken een klimaatbalans op die de BKG-voetafdruk van de boer aangeeft. Ofwel heeft de boer al inspanningen geleverd en zal hij worden beloond voor zijn prestaties. Ofwel laat hij zien dat hij in staat is om zijn uitstoot te verminderen en wordt hij in de loop van het programma betaald, tot 27,5 euro per ton. We willen dat deze klimaatbalans solide is, zodat onze aanpak het meest geloofwaardig is. Hiervoor gebruiken we de Cool Farm Tool, een tool die de BKG-footprint kwantificeert en die een degelijke berekeningsmethodiek biedt. Soil Capital is vandaag het enige bedrijf dat dit programma in België en Frankrijk aanbiedt.

Hoe werkt uw businessmodel?

Wij schrijven een certificaat uit per ton koolstof die bespaard wordt. Een boer krijgt 27,5 euro per ton. Het 5-jarige programma dat een boer moet volgen kost 980 euro per jaar. Als een bedrijf een groen certificaat wil verkrijgen voor producten die het van de boer koopt, kan het eventueel het programma voor de boer betalen. Dat is bijvoorbeeld wat Cargill en andere bedrijven die zich bij ons programma aansluiten al doen. Merk op dat dit Soil Capital Carbon-programma zich momenteel richt op boeren die graan en veldgewassen telen: koolzaad-, aardappel- en oliehoudende zaden… We zullen het programma ook uitbreiden voor fruit- en groentetelers en veehouders.

Circular Economy

Neem deel aan de sessie van Gondola Academy over circulaire economie. Chuck de Liedekerke, CEO van Soil Capital, tekent present als spreker.
 

Schrijf u hier in!
Circular Economy

Gondola Magazine

Lees meer over het 'CO2-reductie'-programma in de landbouw in ons dossier duurzaamheid dat zal verschijnen in het oktobernummer van Gondola Magazine. Heeft u nog geen abonnement?
 

Klik dan hier!