Na een eerste consultatiefase met de vakbondsafgevaardigden bevestigt de Raad van Bestuur van Symeta (Colruyt Group) de stopzetting van zijn offsetactiviteiten. Symeta start nu de onderhandelingsfase voor een sociaal plan voor de 108 betrokken werknemers.

Symeta, de print- en documentmanager van Colruyt Group maakte op 13 februari 2014 de intentie kenbaar om te stoppen met de offset-activiteiten in Halle. De drukkerij leed al drie jaar structurele verliezen door de besparingen op bestedingen in massacommunicatie en de structurele overcapaciteit in de markt van het offsetdrukwerk en de opkomst van gepersonaliseerde digitale media.

Symeta en de vertegenwoordigers van de vakbonden starten nu de onderhandelingen over een sociaal plan. De directie wijst erop dat ze streeft naar een maximale hertewerkstelling binnen Colruyt Group van de betrokken medewerkers.

Het bedrijf gaat zich verder specialiseren in gepersonaliseerde klantencommunicatie en document management.