Vanaf de komende soldenperiode, in juli, zijn handelaars verplicht om bij producten die in de solden aangeboden worden ook een referentieprijs weer te geven. Op die manier moeten consumenten beter beschermd worden tegen misleidende prijsaanduidingen.

Net voor de start van de soldenperiode verhogen sommige handelaars de prijzen van hun producten, zodat hun klanten geloven dat de kortingen die ze aanbieden aantrekkelijker zijn dan ze in werkelijkheid zijn. In sommige gevallen betalen ze zelfs meer tijdens de solden. Bij 6.776 controles die de Economische Inspectie in 2021 op de aanduiding van prijzen deed, werden in 1.967 gevallen een of meerdere overtredingen van de wet vastgesteld. De controles leidden tot het opstellen van 1.758 waarschuwingen en 252 processen-verbaal. 

Vanaf nu komt in een Europese richtlijn in voege die dat soort misbruiken aan banden moet leggen. Handelaars worden vanaf deze zomer verplicht een referentieprijs te vermelden, de laagste prijs die de verkoper toepaste tot minstens 30 dagen voor het begin van de solden. Op die manier moeten consumenten beter beschermd worden tegen frauduleuze prijsaanduidingen tijdens de solden, meldt bevoegd staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) vandaag. De regeling treedt eind mei in werking.