Drie Delhaize-winkels in Brussel (Flagey, Westland en Veeweyde) hebben hun deuren deze ochtend niet geopend. De reden: ontevredenheid van lokale vakbondsmilitanten over voorstellen van Delhaize wat betreft de openingsuren van winkels en bonussen. Het is echter nog te vroeg om de staking uit te breiden naar andere Delhaize-winkels.

Drie Delhaize-winkels in Brussel (Flagey, Westland en Veeweyde) bleven woensdagochtend gesloten. Dat beslisten de lokale vakbondsvertegenwoordigers. Ter herinnering, vorige week vonden er op sectoraal niveau gesprekken plaats tussen Comeos en de vakbonden. Die laatsten waren niet overtuigd van de voorstellen die de handelsfederatie op tafel had gelegd, en hadden daarom een tegenvoorstel gestuurd, in de hoop vrijdag een antwoord te krijgen. Toch werd er op sectoraal niveau geen akkoord bereikt, waardoor de vakbonden besloten hebben om een onderhandelingsmandaat voor elk van de betrokken bedrijven op te stellen, bevestigt Delphine Latawiec, nationaal secretaris van de handelsector bij de CNE: “De twee belangrijkste discussiepunten zijn enerzijds de inkorting van de openingsuren en anderzijds de realisatie van een beloning die overtuigender is dan degene die tot nu toe werd toegekend.”

Wat Delhaize betreft stellen de vakbondsverantwoordelijken dat de enige wijziging op dit moment de vroegere winkelsluiting is. Zo sluiten verkooppunten vrijdag al om 20 uur in plaats van 21 uur. “Het personeel verwacht dat de winkels een uur vroeger dicht gaan tijdens de week, weliswaar aan een constant loonniveau”, vervolgt Delphine Latawiec. “De commerciële impact is erg zwak, aangezien de winkels op dat uur erg weinig bezoekers trokken. Het is ook een nuttige maatregel om de voorraad van de schappen voor de volgende dag in goede omstandigheden te kunnen aanvullen. De aangepaste en verminderde ritten van het openbaar vervoer bemoeilijken ook het leven van de medewerkers die hun werk laat afmaken en die het verdienen om thuis van een welverdiende rust te genieten.”

Wat de bonussen betreft, merkt de CNE op dat Delhaize nu een combinatie van kortingen en een verhoging van maaltijdcheques aanbiedt. Het personeel geeft daarentegen de voorkeur aan iets anders, een vorm van beloning die hen meer directe koopkracht geeft en die niet noodzakelijk naar voedselaankopen leidt. “Natuurlijk heeft de belastingvrije Macron-bonus van 1.000 euro, die verschillende bedrijven in Frankrijk aan hun personeel toekennen, tot de verbeelding gesproken. Niet dat ze per se dezelfde maatregel verwachten, of hetzelfde bedrag, maar het verschil met Frankrijk is gewoon erg zichtbaar. We mogen ook niet vergeten dat veel winkels deeltijdse medewerkers in dienst hebben en dat de bonus die Delhaize aanbiedt voor hen slechts een peulschil is.”

Lokale of nationale ontevredenheid? Enkel bij Delhaize of ook bij Carrefour?

Maar waarom zijn de drie Brussels winkels vanmorgen dan niet opengegaan? Delphine Latawiec legt uit: “Delhaize heeft gisteren zijn voorstellen bekendgemaakt. We hebben ze doorgegeven aan de lokale militanten en zij reageerden nogal koel. Sommige winkels hebben hun ontevredenheid vervolgens geuit door hun winkels dicht te houden.” In dit stadium is er echter nog geen reactie van de vakbond. En de dialoog met Delhaize is ook niet verbroken. We zullen waarschijnlijk tot deze avond moeten wachten om uit te vinden of er andere, meer gecöordineerde acties komen.

Tot slot moet er opgemerkt worden dat er niet alleen spanningen bestaan bij Delhaize. Ook bij Carrefour heerst er ontevredenheid. De keten beloont zijn personeel door hen een vrije dag te geven per gewerkte week in de coronaperiode, maar de vakbondsmililitanten reageren al even koel op de bonusvoorstellen als de vakbondsactivisten bij Delhaize. “Het valt ons op dat de retailsector geen gemeenschappelijk standpunt aanneemt als het gaat om de discussie met ons via Comeos, maar dat  ze wel met exact dezelfde voorstellen komen wat betreft de verhoging van maaltijdcheques, en dat rond hetzelfde bedrag.”

Het is dus nog te vroeg om echt van een conflict te spreken tussen de vakbonden en de retailers. Maar de spanning stijgt aan de basis, wat leidt tot lokale initiatieven.