Het afgelopen kwartaal stegen de prijzen van FMCG-producten in ons land even hard als de volumes daalden. Hierdoor was er volgens studiebureau Nielsen in waarde een nulgroei, terwijl andere Europese landen er wel op vooruit gaan.

België was de afgelopen maanden een ‘flat market’. De prijzen op de FMCG-markt stegen in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,9%. Tegelijkertijd daalden de verkochte volumes met evenveel procenten, waardoor de opbrengsten aan de kassa niet stegen.

Lage Europese groei

In andere Europese landen was er wel groei, al viel die laag uit. Gemiddeld stegen de FMCG-prijzen in Europa met amper 0,7%, terwijl de volumes maar 0,1% groeiden. Hierdoor zagen de retailers de opbrengsten met 0,8% stijgen, het laagste groeicijfer sinds Nielsen eind 2008 met deze metingen begon.

De grootste groeiers van de 21 onderzochte markten waren Turkije (+8.9%), Noorwegen (+3,5%) en Zweden (+3,2%). De grootste dalers waren Griekenland (-7,2%) en Finland (-4,6%). Van de vijf grootste Europese markten, had Spanje (+2,1%) de grootste groei, gevolgd door Italië. Het Verenigd Koninkrijk deed het dan weer slechter, met de laagste groeicijfers sinds twee jaar (-1,6%).

“Het historisch laag cijfer is te wijten aan twee zaken,” zegt Jean-Jacques Vandenheede, European Director of Retail Insights bij Nielsen. “Ten eerste is er het feit dat Pasen dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, niet plaatsvond tijdens het tweede kwartaal. Maar ook de erg zwakke groei in Frankrijk en Duitsland en de sterke achteruitgang van het VK als gevolg van de prijzenoorlog die daar woedt zijn belangrijk. Terwijl vroeger vaak naar het zuiden van Europa werd gewezen als verantwoordelijke voor lage groeicijfers, is het nu het noorden dan tekort schiet”.

 

 

Belgische taksen

Dat de prijzen zo sterk stegen in België, heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de nieuwe taksen op voeding die het afgelopen jaar werden ingevoerd. Die zouden dan weer een negatief effect op de verkochte volumes hebben. Een conclusie die eerder al verschillende sectororganisaties trokken op deze website.

Eind juni bleek al uit GfK-cijfers die de Belgische vereniging van water- en frisdrankproducenten (VIWF) kon inkijken dat de suikertaks een negatief effect had op de verkoop van soft drinks. Door de nieuwe taks op frisdranken zou zo’n 7% van het volume aan frisdranken en water dat door Belgen wordt gekocht in het buitenland aangekocht worden.  

Eerder berekende het NSZ ook al dat de verkoop van sterkedrank met 14% daalde sinds de accijnsverhoging op alcoholische dranken (tussen november 2015 en maart 2016). Deze cijfers worden bevestigd in een binnenkort te verschijnen studie van The Retail Academy, de opleidingsdivisie van Gondola Group. 

De nieuwe taksen zouden ook tot meer grensaankopen leiden, zegt FEVIA. In 2015 kochten de Belgen voor 723,4 miljoen euro voeding en dranken aan in buitenlandse supermarkten. Tegenover 2014 een toename met 6,6%. “Sinds 2008 zijn de grensaankopen van voeding en dranken met maar liefst 42,5% toegenomen,” aldus Chris Moris, directeur-generaal bij FEVIA.

 

Groei op jaarbasis

Ondanks de nulgroei in het afgelopen kwartaal, blijkt uit de meest recente Nielsen-cijfers voor de Belgische markt dat de markt er het afgelopen jaar wel is op vooruit gegaan. De Belgische FMCG-markt steeg de afgelopen twaalf maanden met 1,2% in waarde (P7 2015-P6 2016).