Het voorbije jaar heeft de Economische Inspectie maar één klacht binnengekregen in het kader van de wet rond oneerlijke handelspraktijken, die de afspraken tussen producenten, leveranciers en retailers bekijkt. De inspectie is intussen wel zelf een onderzoek gestart naar een supermarkt in ons land.

Sinds vorig jaar is bij ons de zogeheten UTP-wet in werking getreden, die mogelijk oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen producenten, leveranciers en retailers in het vizier neemt. De wet verbiedt een aantal praktijken, zoals het eenzijdig aanpassen van de voorwaarden van de leveringsovereenkomst door een afnemer of het overdragen van het risico op verlies. Vooral bij landbouwers klinkt wel eens de klacht dat de macht van hun afnemers (groothandelaars, verwerkers, retailers) te groot geworden is en dat er sprake is van machtsmisbruik. Ze kijken daarbij ook expliciet naar retailers. Met de steun van de Boerenbond kwam er onlangs een wetsvoorstel om stuntpromoties in supermarkten te verbieden.

Toch heeft de economische inspectie het voorbije jaar maar één klacht binnengekregen, rond een specifiek dossier van een niet betaalde levering van een hooiboer, zo meldt de FOD Economie. Maar weinig betrokkenen voelden zich geroepen om een beroep te doen op de wet.Het lijkt erop dat leveranciers van landbouwproducten en levensmiddelen terughoudend zijn om een klacht in te dienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie, omdat zij een of andere vorm van vergelding van de afnemer vrezen en hun duurzame en toekomstige relatie niet in gevaar willen brengen (“angstfactor”). In 2023 zal de Algemene Directie Economische Inspectie zich dan ook meer toeleggen op onderzoeken op eigen initiatief”, laat de FOD Economie weten. In het voorbije jaar startte de economische inspectie wel op eigen houtje een onderzoek naar een supermarkt in ons land. “De Algemene Directie Economische Inspectie analyseerde alle overeenkomsten die de supermarkt met zijn leveranciers had gesloten, maar gezien de overgangsperiode tot 15 december 2022 vielen slechts enkele daarvan onder de UTP-wet. Het onderzoek is nog lopende.” Het is niet duidelijk over welke supermarkt of over welke mogelijke overtredingen het gaat.