Frans Muller treedt vanaf 8 november aan als nieuwe CEO van Delhaize Groep. Daarmee is een redelijk verrassende opvolger voor Pierre-Olivier Beckers gekozen. De namen van Pierre Bouchot, de huidige CFO van de groep, en Roland Smith (hoofd van Delhaize Amerika) gingen vaker over de tongen. Maar die laatste nam gisteren ontslag. De beurzen reageerden alvast negatief op het nieuws: het aandeel van Delhaize Groep kelderde meteen 7,5% (om 10u op 4/09/2013). Al heeft dat waarschijnlijk meer te maken met het feit dat Amerika nu rechtstreeks moet rapporteren aan de groep.

Toch kan een Europees hoofd van Delhaize een sterk signaal zijn om de eenheid van de transatlantische groep te benadrukken.De nieuwe CEO zal hoe dan ook meer meer slagkracht krijgen dan Beckers. “Frans Muller zal een actievere rol spelen in het management van Delhaize America", zegt Charles Davis (SVP Communications & Public Relations van de Delhaize Groep). Gondola sprak met Davis over de kersverse benoeming van Frans Muller.

Aangezien de Amerikaanse activiteiten van Delhaize Groep na het vertrek van de huidige CEO Delhaize America, Roland Smith, rechtstreeks zullen rapporteren aan Frans Muller, mag ik ervan uitgaan dat Frans Muller een CEO met meer macht wordt dan zijn voorganger?

Charles Davis: "Laat er mij eerst en vooral op wijzen dat de huidige SVP's van Food Lion, Bottom Dollar, Harveys, Hannaford en Sweetbay (Amerikaanse Delhaize-dochters, red.) ook rechtstreeks rapporteren aan de Delhaize Groep. Maar het is correct dat Frans Muller een actievere rol zal spelen in het management van Delhaize America."

Na de bekendmaking van de benoeming van Frans Muller daalde het aandeel van Delhaize Groep met 6,5 procent. Is dat omwille van de benoeming van Frans Muller, of omwille van het vertrek van Roland Smith?

Charles Davis: "Ik ga niet speculeren over de koers van het aandeel van Delhaize Groep, dat doen we nooit, ook niet als stijgt. Dat is nu eenmaal het spel van de beleggers. Als ik trouwens zou weten waarom een aandeel stijgt of daalt, dan zou ik hier niet zitten."

Dit is de eerste keer dat de nieuwe CEO niet uit de Delhaize Groep komt en ook geen Belg is, is daar bewust voor gekozen?

Charles Davis: "Wij hebben alle kandidaturen bekeken en er waren ook interne kandidaten. De Raad van Bestuur heeft voor de beste kandidaat gekozen en dat was nu eenmaal Frans Muller. Hij heeft een substantiële retailachtergrond, hij zal in dienst treden op 14 oktober en dan heeft hij tot 8 november, een goede drie weken, om de transitie tot CEO te maken. De Raad van Bestuur heeft voor de beste kandidaat gekozen, en dat was nu toevallig geen Belg."

Zal Frans Muller een andere strategie implementeren dan zijn voorganger?

Charles Davis: "Frans Muller zal doen wat elke nieuwe CEO zal doen. hij zal gedurende een goede 100 dagen de strategie van Delhaize Groep inschatten, en van daaruit beslissen of die al dan niet op bepaalde punten moet aangepast worden."

Was het omwille van de prestaties van Delhaize in Amerika dat deze wissel zich opdrong?

Charles Davis: "Pierre-Olivier Beckers (58) heeft de Raad van Bestuur zijn functie ter beschikking gesteld en de Raad van Bestuur heeft dat aanvaardt. Het goede nieuws is dat Delhaize een goed eerste en een goed tweede kwartaal achter de rug heeft. De timing om deze wissel door te voeren is dus zeker goed te noemen."