Na maanden van onderhandelingen hebben de sociale partners van de levensmiddelendistributie op 9 december jl. eindelijk een sectorakkoord bereikt voor de periode 2011-2012. De collectieve overeenkomst is van toepassing op de paritaire comités van de warenhuizen, de winkelketens in de food en de winkelketens in de non-food. De overeenkomst heeft betrekking op 100.000 werknemers. Er is nog geen akkoord gesloten voor de zelfstandige detailhandels en de franchisewinkels. Het werd hoog tijd dat er een overeenkomst werd getekend, want een aantal regelingen, zoals die voor de prépensioenen, de tijdskredieten, baanzekerheid en opleiding- liepen ten einde.

Wij hebben contact opgenomen met Comeos om de sleutelelementen te weten te komen:- Koopkrachtverhoging van 7,18 euro in het maandloon- Een verhoging van de werkgeversbijdrage in de kosten voor privévervoer (die daarmee van 70 naar 75% zal stijgen). Het loonplafond waartegen de werknemer recht heeft op het sociale abonnement is ook verhoogd en zal 33.000 euro per jaar bedragen.- Het brugpensioen op 58 en 56 jaar (loopbaan van 40 jaar) en de regelingen voor tijdskrediet worden verlengd.

Volgens Comeos gaat het om een evenwichtig akkoord, dat, behalve in een verhoging van de koopkracht, ook voorziet in een loonstijging binnen de beschikbare marge. Bovendien is het statuut van de deeltijdwerker verbeterd.

Deeltijd:- Deeltijdwerkers met vijf jaar anciënniteit die meer dan 22 uur per week werken, zullen 24 uur kunnen werken dankzij een overeenkomst met beperkte flexibiliteit (2u ten opzichte van het basisrooster).- Deeltijdwerkers in kleine winkels (tot 12 werknemers) zullen voortaan de gelegenheid krijgen hun contract met twee uur te verhogen.- Werknemers met minimaal vijf jaar anciënniteit zullen recht krijgt op een minimale dagprestatie van 4 uur.