De Nederlandse detailhandelaars en webshops maken zich zorgen over de import van producten die niet voldoen aan Europese kwaliteitseisen. Maar ze spreken ook van oneerlijke concurrentie, onder meer omdat webshops van buiten de EU bijvoorbeeld onder een bepaald bedrag vrijgesteld zijn van BTW. Onder meer AliExpress komt daarbij in het vizier. 

De brancheorganisaties Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de toenemende groei van productaankopen via buitenlandse, niet-Europese webshops. Zij publiceerden het rapport ‘Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers’ waarin ze een aantal misstanden aan de kaak stellen.

“Er zijn talloze voorbeelden van buitenlandse handelaren die de Europese regels rondom veiligheid en kwaliteit van producten, en de bescherming van Nederlandse consumenten niet respecteren”, aldus Margriet Keijzer, senior adviseur Europese Zaken bij Detailhandel Nederland. Ze verwijst daarbij naar een onderzoek van de Deense consumentenorganisatie waaruit bleek dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed, ruim 30% illegale chemicaliën bevatte. 

Ook stelt ze dat de Chinese webwinkel AliExpress verkoopvoorwaarden hanteert die in strijd zijn met Europese consumentenregels. 

“We streven naar een hoog niveau van bescherming voor consumenten en milieu. Dit kan alleen als elke onderneming -of het nu een Nederlandse winkel is of een buitenlandse webwinkel- die actief is op de Europese markt aan dezelfde standaarden en verplichtingen wordt gehouden. Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld.” 

Oneerlijke concurrentie door BTW-vrijstelling

Het rapport vestigt onder meer de aandacht op het feit dat goederen onder de 22 euro tot 2021 van btw vrijgesteld zijn. “Dit heeft een aanzienlijke verstoring van de markt veroorzaakt. Na 2021 zijn alle direct geïmporteerde goederen, ongeacht hun waarde, niet langer vrijgesteld van BTW. Sommige lidstaten hebben de afschaffing van de BTW-drempel versneld, wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de directe importen en een betere naleving van de belastingwetgeving. We hebben steeds gesteld dat de datum 2021 te ver weg is en dat Nederland en de EU de BTW-drempel zo snel mogelijk moeten afschaffen”, stelt het rapport. 

“Bovendien zijn direct geïmporteerde goederen onder de 150 euro vrijgesteld van douanerechten. Hierdoor kunnen handelaren van buiten de EU deze taksen vermijden en goedkoper verkopen aan Europese consumenten dan in de EU gevestigde handelaars. Deze drempel moet worden afgeschaft om gelijke voorwaarden te scheppen voor alle handelaren die actief zijn op de Europese markt”, vervolgen de onderzoekers.

Verouderde postovereenkomsten

Ze betreuren ook de verschillen in posttarieven. “Voor de grensoverschrijdende pakjesdiensten tussen EU-landen vormen te hoge posttarieven een van de grootste obstakels voor online verkoop, terwijl pakketten uit China of kosteloos aan consumenten worden geleverd of veel goedkoper zijn dan de verzending van pakketten binnen de EU”, klagen ze aan. “Een van de redenen hiervoor is het bestaan van verouderde internationale postovereenkomsten in het kader van de Universal Postal Union (UPU). De marges in de detailhandel zijn over het algemeen laag en elke besparing in de toeleveringsketen kan een enorm concurrentievoordeel vormen. Gecoördineerde actie is nodig om deze verstoring aan te pakken die wordt gecreëerd door de huidige systemen van postbezorgkosten (terminal dues)”, stelt het rapport nog.