Er staat vandaag een extra ondernemingsraad gepland bij Mega World, de opvolger van Blokker. Vorige donderdag keurde de revisor de jaarbalansen voor 2019 van Mega World niet goed en er zijn ook problemen met de betaling van huurgelden. Gevreesd wordt dat de winkelketen bescherming tegen schuldeisers zal aanvragen.

Vandaag staat bij Mega World een extra ondernemingsraad op de agenda. De vrees leeft dat er slecht nieuws zal meegedeeld worden, in de vorm van een vraag naar bescherming tegen schuldeisers. Dat betekent nog niet dat het bedrijf voor een faillissement staat, maar rooskleurig ziet de situatie er niet uit, zegt Eric Vuchelen, vakbondssecrataris voor de liberale vakbond ACLVB. “Vorige donderdag heeft de revisor (Raf Cox van KPMG, red) de balansen van Mega World voor 2019 niet goedgekeurd. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt en ook voor de revisor zelf was dat ongezien. Hij weigerde de balansen goed te keuren omdat hij geen inzage kreeg in alle gegevens die hij nodig had om de balansen goed te keuren.” 

Vorige week bleek ook al dat er problemen waren met het betalen van huurgelden bij Mega World. De eigenaar die in Heist-op-den-Berg een winkelpand verhuurt aan Mega World liet vorige week een gerechtsdeurwaarder komen om zich te verzekeren van de betaling van de huur. “We hebben gehoord dat er daarnaast ook problemen zijn met het betalen van het geld dat beloofd werd door Michiel Witteveen en de familie Blokker toen de keten eerder dit jaar verkocht werd. Dat zou betekenen dat de financiële en de economische situatie er mogelijk nog slechter uit ziet”, aldus Eric Vuchelen. Het bedrijf zou bovendien ook geen btw, geen bedrijfsvoorheffing of RSZ-bijdragen betaald hebben. De bedoeling was dat er volgende week maandag een nieuw commercieel plan zou voorgesteld worden. Het is onzeker of dat er zal komen. De vakbonden zijn niet uitgenodigd bij de extra ondernemingsraad van vandaag. Dat is op zich niet uitzonderlijk. Daarom gaan de sociale partners ervan uit dat er vandaag geen drastische beslissingen zullen worden aangekondigd.

Update 12/10/2020

De directie van Mega World heeft op de extra ondernemingsraad aangekondigd dat het bedrijf bescherming vraagt tegen schuldeisers. Dat bevestigde Eric Vuchelen, vakbondssecrataris voor de liberale vakbond ACLVB, zonet aan Gondola. Volgens hem liggen de coronacrisis en de te lage verkoop aan de basis van die beslissing. "De ontgoocheling is zeer groot. Er zullen mogelijk acties volgen, zeker in Wallonië", verklaart hij. Anne-Marie Dirckx, vakbondssecretaris bij CNE, voegt er nog aan toe dat "de werknemers van de winkel in Waremme, in de buurt van luik, onmiddellijk na de ondernemingsraad besloten hebben om hun deuren tijdelijk te sluiten". Oorspronkelijk stond er volgende week een vergadering gepland tussen de vakbonden en de directie, maar die laatste heeft eenzijdig besloten om deze te annuleren vanwege de aanvraag voor bescherming tegen schuldeisers. "We gaan samen een mail sturen om te vragen om de vergadering alsnog voort te zetten. Op dit moment moeten we de medewerkers van Mega World informeren dat we na de bijeenkomst met de vakbonden meer informatie zullen hebben", besluit Anne-Marie Dirckx.