In een tijd waarin de consument op zoek gaat naar lokale alternatieven, wordt het steeds interessanter om het Belgische karakter van een product in de verf te zetten. Maar wat mag je dan wel of niet doen?

Van de Belgische vlag op de verpakking tot het federale label ‘erkend ambacht’, de mogelijkheden om het Belgische karakter van een product te benadrukken zijn vrij ruim. In tegenstelling tot wat men echter zou denken, is het gebruik van bepaalde benamingen niet altijd helder afgelijnd. Om duidelijkheid te scheppen, hebben wij getracht enkele vragen te beantwoorden, in overleg met de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie). Allereerst, en ook al zijn de regels vaak voor talrijke interpretaties vatbaar, is het basisprincipe dat de consument nooit mag worden misleid en dat uiteraard het gezond verstand primeert. Volgens Artikel VI.97 van het Belgisch Wetboek van economisch recht “wordt een handelspraktijk als misleidend beschouwd als deze gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product zoals zijn geografische of commerciële oorsprong.”