De directie van Lunch Garden heeft deze ochtend een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen. Het personeel vreest voor een nieuwe herstructurering.

Het vertrek van Annick van Overstraeten in mei als CEO bij Lunch Garden deed al twijfels rijzen over de toekomst van de restaurantketen, die hard werd getroffen door de coronacrisis. En die twijfels zouden in de komende uren wel eens bewaarheid kunnen worden. De Tijd kondigde namelijk aan dat de directie van Lunch Garden vanmorgen een bijzondere ondernemingsraad heeft samengeroepen in het kader van de wet Renault, die het bedrijf verplicht om bepaalde regels te volgen in het geval van een grootschalig ontslag. Lunch Garden stelt ongeveer 1.100 mensen tewerk, waarvan meer dan een derde fulltime. Als er een herstructurering plaatsvindt, zou dat de derde in elf jaar zijn. We mogen niet vergeten dat Lunch Garden in 2019 zijn inkomsten en winst zag toenemen, al werd die groei in de kiem gesmoord door de verplichte horecasluiting door de crisis. Daar komt nog bij dat Lunch Garden de crisis inging met hogere schulden na een herfinanciering in november 2019. Toen hadden de aandeelhouders tevergeefs geprobeerd om Lunch Garden te verkopen.

Update: 7/10/2020

138 jobs, ofwel 1 op de 10 banen verdwijnen bij Lunch Garden. Dat heeft de directie van de restaurantketen aangekondigd tijdens de bijzondere ondernemingsraad. In totaal worden 74 werknemers op brugpensioen gestuurd, terwijl er voor 64 andere naar een andere oplossingen wordt gezocht. Er wordt gesnoeid in alle takken van het bedrijf, zowel bij centrale diensten als in de restaurants, en alle kosten die niet voeding gerelateerd zijn worden herbekeken. Restaurants worden niet gesloten, benadrukt de keten. Met deze herstructurering hoopt Lunch Garden 7 miljoen euro vrij te maken die nodig is om "zijn positie als gevestigde waarde te behouden." De restaurantketen voert momenteel ook onderhandelingen met huisbaas Redevco om tot een lagere huurprijs te komen, waardoor het bedrijf nog kosten zou kunnen besparen.