Lidl pakt vandaag uit met zijn nieuwste duurzaamheidsrapport. Daarin geeft de retailer een overzicht van al zijn 50 doelstellingen en geeft het bovendien een transparante update van de realisaties. “Neen we zijn er nog niet, maar we zien wel dat als we op dit elan verder gaan we de Parijsdoelstellingen zullen halen.“

“Dit is geen rapport zoals vele anderen” vertelt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België en Luxemburg. “Voor het eerst geeft een rapport de status per doelstelling weer. Zijn we on track? Doen we het beter dan gepland? En waar hebben we nog onvoldoende resultaat geboekt? Elk van onze 50 doelstellingen hebben die toets ondergaan en het resultaat staat open en eerlijk samengevat in dit nieuwe duurzaamheidsrapport. Een samenvatting van 2 jaar werk op meerdere terreinen binnen onze organisatie.”

Het nieuwste duurzaamheidsrapport van Lidl is uit. Daarin bundelt de smart discounter 50 concrete, meetbare en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die samen met externe stakeholders zoals leveranciers, kennisinstellingen, middenveldorganisaties, NGO’s en medewerkers, werden opgesteld en gevalideerd. Alle doelstellingen werden binnen de bedrijfsorganisaties geïmplementeerd en zijn  ondertussen de performantiedoelen geworden van de respectievelijke afdelingen. “Dat zorgt ervoor dat de Lidl duurzaamheidsstrategie vandaag wordt gebruikt als een belangrijk tool om beslissingen te nemen. Zo kan Lidl morgen ook nog een gezond bedrijf blijven. Duurzaam, in de toekomst”, vervolgt Philippe Weiler.

In zijn duurzaamheidsrapport geeft Lidl een laatste transparante stand van zaken van zijn 50 duurzaamheidsdoelstellingen, die worden ondergebracht in één van de categorieën: assortiment, medewerkers, milieu, maatschappij en business partners. Daardoor kunnen klanten gemakkelijk opvolgen welke doelstellingen de smart discounter al heeft gerealiseerd en waar er nog wat werk is aan de winkel. 

Goed op weg

Over het algemeen is Lidl goed op weg om zijn doelstellingen te halen. Sommige goals werden al bereikt. Zo is de huismerkthee van Lidl ondertussen 100% duurzaam, wist de smart discounter ondertussen al 2.345 bijkomende werknemers aan te werven (terwijl de goal maar 2.000 werkkrachten bedroeg tegen 2020) en heeft het ondertussen 100% duurzame palmolie. 

Daarnaast is de smart discounter ook al goed op weg om toekomstige doelstellingen te bereiken. Lidl wil bijvoorbeeld jaarlijks 10% omzetgroei realiseren in zijn duurzaam gecertificeerd assortiment. Tussen 2016 en 2017 wist de smart discounter al een groei van 50% en tussen 2017 en 2018 zelfs een groei van 21% te realiseren. Niet slecht dus. Die cijfers dankt Lidl onder andere aan een exponentiële groei van het vegetarisch assortiment, een 100% duurzaam vis assortiment, en een diervriendelijker assortiment. Zo schakelde Lidl bijvoorbeeld om naar het beter leven 1ster varkensvlees.

Een ander doelstelling waar Lidl on-track zit? Het tegen 2020 invoeren van elektrische oplaadpunten in 100 filialen. In 2017 bedroeg dat aantal nog 27, al wist de retailer het aantal vorig jaar wel op te trekken tot 37 winkels. Nog 63 te kort dus, maar volgens Lidl zit het bedrijf goed op schema om de doelstelling alsnog te halen. 

Waar kan het beter? 

Toch staat lang niet alles al op punt. Sommige doelstellingen lopen vertraging op en het lijkt dan ook erg twijfelachtig dat die goals nog op tijd zullen gerealiseerd worden. Wat erg onrustwekkend is, is dat er enkele belangrijke doelstellingen, binnen de categorie medewerkers, gemarkeerd zijn als off-track. Daarbij gaat het onder meer om de veiligheid van het personeel en het aandeel gezonde werkuren. Zo wil Lidl tegen 2020 de ernst van de ongevallen met 15% reduceren ten op zichte van 2015. Tussen 2015 en 2018 wist de smart discounter zich op dit vlak slechts met 33,99% te verbeteren. De smart discounter moet dus met andere woorden nog een serieus tandje bijsteken. Ook de stijging van het aandeel gezonde uren tot 95% vraagt nog wat werk. Zo behaalde de retailer in 2017 nog 89,39% en liep dat vorig jaar op tot 90,98%.  

Daarnaast moet de retailer onder meer op het vlak van voedselverspilling nog wat werk leveren. Zo stelde Lidl zich als doel 20% absolute CO2 reductie voor gebouwen en bedrijfswagens (periode 2015 en 2025). Die verwezenlijking van die goal liep vertraging op omdat Lidl vandaag harder groeit dan er hernieuwbare energie geproduceerd wordt. “We hebben nieuwe gebouwen, dus verbruiken we meer. En aangezien we ook meer medewerkers hebben, is er ook meer transport. Hier moet een inhaalbeweging ingezet worden”, klinkt het bij Lidl.

Opvallend: in de categorie business partners blijven de realisaties op hun honger zitten. Zo werden 3 van de 7 projecten nog niet opgestart en zijn 2 andere doelstelling off-track. 

Hoewel het rapport over het algemeen wel toont dat Lidl op goede weg is, beseft de smart discounter maar al te goed dat er nog werk is aan de winkel. “Zijn we er al? Neen nog niet, maar we zien wel dat als we op dit elan verder gaan we de Parijsdoelstellingen zullen halen”, besluit Philippe Weiler.