Het lijkt er op dat Intergamma zich eindelijk zal kunnen focussen op de transformatie en groei van het bedrijf.

Onze collega's van MIXonline berichten vanochtend dat de Ondernemerskamer Bourrelier Retail Group volledig in het ongelijk heeft gesteld in de door haar aanhangig gemaakte procedure als uitloper van "Operatie Guiness". 

Ter herinnering, BG Retail heeft zich altijd fel verzet tegen de overname van de 152 vestigingen in België en Nederland van franchisenemer Van Neerbos. Door deze procedure hoopte BG Retail via een omweg ettelijke tientallen miljoenen van Intergamma te recupereren en zo eigenlijk het bedrijf in een zeer moeilijke situatie te wringen. 

BG werd op alle verzoeken in het ongelijk gesteld. Er is volgens de rechters geen sprake van onvolledige, onjuiste en misleidende informatievoorziening, onverantwoord beleid en veronachtzaming van belangen, tekortschietende taakvervulling en belangenverstrengeling noch van ernstig verstoorde verhoudingen. Over de bonusberekening zegt de Ondernemingskamer min of meer het volgende: uit overeenkomsten, commissies, bonusbrieven en andere informatie had BG kunnen weten hoe de bonusuitkering tot stand kwam. Van gesjoemel is dus geen sprake, aldus de rechters.

Het volledige vonnis is nog niet beschikbaar. Meer info lees je bij de collega's van MIXonline.