Onze economie hangt door corona in de touwen. De vraag die velen bezig houdt: hoe komen we uit de crisis? Het antwoord, zegt Pierre-Alexandre Billiet, ceo van Gondola: "Laat retailers de helden van een nieuwe, duurzame consumptie worden."

De Amerikaanse en Europese overheden spannen zich vandaag in om de eerste fase van de crisis te verlichten en de liquiditeit en solvabiliteit op peil te houden. Dat is een plausibele oplossing. Maar de vraag die we ons nu moeten stellen, is: is het een goed idee om de consumptie te herlanceren? Moeten we overconsumeren om de economie, onze jobs en onze inkomsten te redden? Nee. De Verenigde Staten, land van de overconsumptie en het Angelsaksiche liberalisme, is tijdens de crisis beginnen sparen, precies op een moment waarop zijn koopkracht de grootste groei kende (+13,4% in een maand, de grootste groei in koopkracht sinds 1975). Tegelijk is de consumptie met 13,2% gedaald. Andere inkomsten daalden met 6,3%.

Hoe kan een overheid zoiets aanpakken? Door de consumenten uitzicht te geven. Hoop. Vertrouwen. Het komt erop aan om uit de crisis te raken zonder de overconsumptie en vervuilende koolcentrales, die voor de crisis ook al onder vuur lagen. Het moet beter, anders. Winston Churchill gaf de Britse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts één garantie: dat het bloed en tranen zou kosten. Het leidde naar vrijheid en democratie in het Verenigd Koninkrijk. De inspanning was zwaar, gigantisch zwaar. In dit geval zal dat niet anders zijn, maar het loont de moeite om naar een economische relance te gaan waarin doordachte consumptie en nadruk op gezonde producten centraal staan. De retail heeft vandaag een essentiële rol te spelen, nog meer misschien dan tijdens de lockdown: de bevolking mee op weg zetten naar een betere en gezondere consumptie. Als politici er niet in slagen om een ecosysteem te creëren dat daartoe leidt, moeten retailers zelf het initiatief nemen. Retailers waren de helden tijdens de lockdown, laat ze ook de helden van de nieuwe consumptie worden: een consumptie waarbij lokale, duurzame en fair trade landbouw gestimuleerd wordt, zonder vooringenomenheid of dogma’s. De crisis kan een keerpunt zijn. Laten we het heft in handen nemen.