Goed doen voor klimaat en samenleving én er tegelijk geld aan verdienen? Het gaat perfect samen, zegt Piet Colruyt, neef van Jef en bezieler van Impact Finance Belgium, het Belgische instituut voor impactfinanciering dat eind november gelanceerd wordt. “Het momentum is er om grote investeerders en financiers te overtuigen om een positieve sociale impact te hebben en er rendement uit te halen.”

De wereld staat voor enkele grote uitdagingen die dringend moeten aangepakt worden, zegt Piet Colruyt: klimaat, armoede, ongelijkheid, vergrijzing. Er is geld nodig om dat te doen - véél geld. Hij wil grote vermogens, banken, fondsen, stichtingen, investeerders en financiers mobiliseren om geld te stoppen in projecten die bijdragen tot oplossingen voor die grote maatschappelijke problemen. “Dat is waar impactfinanciering om gaat: je gebruikt geld voor oplossingen voor belangrijke uitdagingen waarmee samenlevingen te maken krijgen. Het gaat niet in de eerste plaats om winstmaximalisatie, maar om het realiseren van een positieve impact. Dat kan vanuit filantropie, maar ook vanuit fondsen en stichtingen, zoals bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting, of ook banken en investeerders, zoals private equity fondsen of ook banken. De bedoeling is om iedereen in het bad mee te trekken, om zoveel mogelijk verandering op gang te brengen. Daarom lanceren we eind november Impact Finance Belgium, het Belgische instituut voor impactfinanciering. In het buitenland staat het al verder, er wordt veel meer geld ingezet. We zijn ervan overtuigd dat het ook bij ons de toekomst is.”