Nieuwe wending in het al omvangrijke fraudedossier van FNG: speurders onderzoeken hoe er 110 miljoen euro weggesluisd werd bij de modegroep richting een Nederlands investeringsvehikel. 

Dieter Penninckx werd deze week onder voorwaarden vrijgelaten, maar in de fraudezaak rond FNG blijven nieuwe feiten naar buiten komen. In het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij FNG onderzoeken de speurders hoe 110 miljoen euro is weggesluisd bij de failliete modegroep, meldt De Tijd. De revisor die de boekhouding heeft doorgelicht, ontdekte dat de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s wegvloeiden via de rekening-courant van FNG Benelux Holding, dat eigenaar was van FNG Group. Een ex-medewerker van FNG getuigde dat de transacties gebeurden op vraag van oprichter Dieter Penninckx en dat er nooit een onderbouwing of documenten aan te pas kwamen om de transacties te verantwoorden.

Frauduleuze constructies en witwassen

Uit het verslag van de revisor bleek dat het geld wegstroomde naar het Nederlandse bedrijf FIPH, een investeringsvehikel van de voormalige FNG-aandeelhouder Rens Van de Schoor. In april 2018 zou een overeenkomst zijn gesloten dat via de lopende rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro mocht stromen naar het Nederlandse bedrijf. Ook moest FIPH informeren waarvoor het de middelen gebruikte. Het maximumbedrag werd naar verluidt al snel overschreden en het geld werd voor andere doeleinden gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro zijn overgeschreven naar het Nederlandse bedrijf. Volgens de revisor zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH. Het gerechtelijk onderzoek naar FNG draait rond drie zaken: het wegleiden van middelen uit de verschillende ondernemingen, het opzetten van frauduleuze constructies en het witwassen van geld.