?De ministerraad zou volgende week, op 16 november aanstaande, kunnen besluiten het Oivo op te doeken. Johan Vande Lanotte, Minister van Economie en Consumentenzaken zal namelijk een voorstel van de regering op tafel leggen om een federale ombudsdienst voor de consument in te stellen. Deze dienst zal voor elk geschil op het vlak van consumptie een alternatieve oplossing voorstellen voor de gerechtelijke procedures. Het personeel van het Oivo (een dertigtal personen) zou vanaf dat ogenblik bij deze dienst herplaatst kunnen worden. De 1.741.000 euro die het Oivo ontvangt van de FOD Economie zullen ook voor de nieuwe dienst worden aangewend.??

De Federale ombudsdienst zal de bestaande ombudsdiensten gaan hervormen (telecommunicatie, postsector, energiesector en treinreizigers) evenals drie nieuwe ombudsdiensten (banken, verzekeringen en consumptie).?