In het eerste kwartaal van 2023 zag Heineken zijn omzet met 9,2% stijgen, ondanks een volumedaling van 3%. “Onze vooruitzichten voor het hele jaar blijven ongewijzigd", aldus de Nederlandse brouwer.

Heineken boekte in het eerste kwartaal een omzet van 7,6 miljard euro, een stijging van 9,2% ten opzichte van de 7 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Dit resultaat is te danken aan de prijsverhogingen die werden ingevoerd om de stijgende kosten van grondstoffen tegen te gaan. Anderzijds daalde het volume verkocht bier wel met 3% daalde, een daling die zich vooral voordeed in Afrika (Nigeria) en Azië (Vietnam). De nettowinst klokte af op 403 miljoen euro, een lichte terugval van 3% ten opzichte van de 417 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. "We blijven de impact van een volatiele wereldeconomie voelen en blijven voorzichtig over de gevolgen voor de consumentenvraag", reageert CEO en bestuursvoorzitter, Dolf van den Brink. Ondanks de moeilijke marktsituatie benadrukt Heineken dat het zijn jaardoelstellingen behoudt. “Onze vooruitzichten voor het hele jaar blijven ongewijzigd en we verwachten een organische groei van het bedrijfsresultaat met gemiddelde tot hoge enkele cijfers. We verwachten ook dat de groei van het bedrijfsresultaat voornamelijk of zelfs helemaal in de tweede helft van het jaar zal plaatsvinden", aldus het Nederlandse bedrijf.