Volgens een onderzoek van Monster bevestigt 35 % van de loontrekkenden dat ze het laatste jaar al eens zijn gaan werken terwijl ze ziek waren. Weinig verbazend, want er zijn tal van redenen om dat te doen: een belangrijk dossier dat af moet, al te veel afwezigen in het team, bang wat er van gezegd zal worden, schrik om je werk te verliezen… Maar is het echt wel zo’n goed idee om ziek op de werkvloer op te dagen?

Of ze nu een verkoudheid hebben dan wel een (buik)griep of een gebroken been: heel wat werknemers trekken toch naar het werk en vervullen er hun dagelijkse taken, wat hun huisarts er ook van zegt. Dat is wat naar voren komt als resultaat van de enquête die wervingssite Monster realiseerde. Volgens deze studie is 35% van de loontrekkenden tijdens het voorbije jaar toch naar het werk gegaan, ook al voelden ze zich ziek. Dit strookt uiteraard niet met de regels op het gebied van hygiëne en welzijn op het werk. Tal van onderzoeken hebben uitgewezen dat absoluut op het werk willen zijn niet goed is voor de gezondheid op lange termijn van de werknemers, noch voor de productiviteit van de onderneming. Waarom voelen we ons dan toch zo gegeneerd als we ziekenverlof nemen?

Wat gaan de anderen hiervan zeggen ?

Een belangrijk dossier dat af moest, al te veel afwezigen in het team, geen back-up, de angst om ondergesneeuwd te worden bij hun terugkomst, schuldgevoel, loonverlies… De redenen die werknemers geven om toch te gaan werken, ook al zijn ze ziek, zijn legio. De allerbelangrijkste blijft echter ‘wat gaat men hiervan zeggen?’ En inderdaad, niet komen werken, zelfs al ben je ziek, is al enkele jaren not done en kan je carrière beïnvloeden. De vrees om beschouwd te worden als een ‘zwak element’ zet werknemers ertoe aan om, hoe belabberd ze zich ook voelen, toch uit hun bed te komen om te gaan werken. Het is echter al te gemakkelijk om zieken als ‘plantrekkers’ te beschouwen. Het zet hen aan om alleen als ze echt niet meer kunnen thuis te blijven, ondanks de risico’s die gepaard gaan met het al te snel hernemen van het werk.

Complicaties, besmetting en productieverlies

Zou je dan toch niet beter gaan werken, ook al ben je ziek? De meeste specialisten vinden van niet. Het is beter om ziekteverlof te nemen dan ziek te gaan werken. Eerst en vooral omdat je sneller en beter zult genezen als je thuis uitziekt. Onderzoek wijst immers uit dat ondanks alles toch gaan werken, de gezondheid van de medewerkers in kwestie alleen maar schaadt. Deze staan zo immers bloot aan complicaties en dus aan een langer werkverlet. Door gebrek aan rust en herstel, wordt de pathologie alleen maar ernstiger. Je lichaam over zijn grenzen tillen verergert steevast de gezondheidsproblemen. In extreme gevallen kan dit leiden tot burn-out, CVA of hartaanvallen.

Een zieke werknemer is trouwens veel minder productief. Ziekte, al gaat het maar om een simpele verkoudheid, leidt tot een daling van de prestaties. Een zieke en vermoeide medewerker zal ook minder oplettend zijn en daardoor fouten maken die hij normaal niet zou begaan. Ondanks zijn goede wil zal hij zijn professionele verplichtingen niet even goed kunnen nakomen als anders. Ook het risico op arbeidsongevallen neemt op die manier toe.

En dan hebben we het nog niet gehad over besmettingen, die vooral de eerste dagen kunnen voorkomen. Een handdruk, onophoudelijke hoestbuien of een vuilnisbak vol met zakdoeken, kunnen volstaan om het virus te verspreiden. Eén (onproductieve!) dag kan zo leiden tot de ziekte van meerdere collega’s, vooral in de open-spacekantoren waar we tegenwoordig in leven. Alleen al daarom is het beter zijn tijd te nemen om zich goed te verzorgen en pas helemaal genezen opnieuw aan de slag te gaan.

Sensibilisering is nodig

Bent u zelf manager? Wees dan begripvol en vel niet meteen een negatief oordeel als een van uw teamleden een ziektebriefje binnenbrengt. Ook al bemoeilijkt zijn afwezigheid de dingen op organisatorisch vlak, zegt u daar beter niets van en laat u hem weten dat het belangrijkste zijn gezondheid en spoedig herstel zijn. Reken er maar op dat hij in betere vorm terugkomt en zich dan weer volledig kan inzetten voor u en uw onderneming.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier