Elk jaar zouden ongeveer 100.000 Amerikanen tussen de 55 en 64 jaar vroegtijdig overlijden door ftalaten, chemische verbindingen die in veel plastics voorkomen. Dat blijkt uit een grote studie die dinsdag werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution.

Ftalaten, die worden beschouwd als hormoonontregelaars die schadelijk zijn voor de gezondheid, werden nog nooit met zekerheid in verband gebracht met sterfgevallen door hart- en vaatziekten of kanker. Tot nu, zo bewijst een langetermijnsstudie van de Grossman School of Medicine van de universiteit van New York. In de studie werden de effecten van blootstelling aan ftalaten bij een populatie van 5.303 volwassenen ouder dan 20 jaar bestudeerd. Tussen 2001 en 2010 werden biologische analyses van urine uitgevoerd. Daarna werden de sterftecijfers tot eind 2015 bestudeerd, om vervolgens in juli 2020 besluiten te trekken uit de gegevensanalyses. Ftalaten worden algemeen gebruikt als weekmaker. Zij zijn te vinden in plasticfolie, verpakkingen, bouwmaterialen en cosmetica. Vóór de reglementering rond het gebruik ervan, werden ze ook aangetroffen in veel kinderspeelgoed. "Tot nu toe wisten we dat de chemische stoffen hart- en vaatziekten veroorzaakten, een van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar we hadden nog geen direct verband gelegd tussen deze chemische stoffen en het sterftecijfer”, verklaart Leonardo Trasande, een van de auteurs van de studie. "Onze bevindingen tonen aan dat een hogere blootstelling aan ftalaten zorgt voor een vroegtijdig overlijden, vooral door hartziekten." Daarnaast stelt de studie dat resultaten van het onderzoek bij de leeftijdsgroep van 55-64 jaar heeft aangetoond dat 90.761 tot 107.283 sterfgevallen toe te schrijven zijn aan de blootstelling aan ftalaten.

De vroegtijdige overlijdens zorgen ook voor een enorme kost in termen van productiviteitsverlies voor de Amerikaanse economie. “Die loopt op van 39,9 tot 47,1 miljard dollar per jaar”, zeggen de onderzoekers. "Verdere studies zullen deze waarnemingen moeten bevestigen en de mechanismen (die aan het werk zijn) identificeren, maar de regulerende instanties moeten dringend handelen”, besluiten ze. 

Anthony Planus